Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Gjennom forskning ønsker FORMI å løfte kunnskapsnivået rundt muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager, og nevrovitenskap. Enheten utfører kliniske-, epidemiologiske-, genetiske-, helseøkonomiske- og basale forskningsprosjekter på området. Prosjektene har både lokal, nasjonal og internasjonal forankring.

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) er en forskningsenhet under FoU-avdelingen ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus. Seksjonsleder er Kjersti Storheim.

I tillegg til egen forskning er FORMI koordinerende enhet for  Nasjonalt forskningsnettverk innen muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MUSS).

Vi har også i mange år arbeidet med brukermedvirkning i forskningse nærmere informasjon om brukermedvirkningen vår her.

FORMI ivaretar også sekretariatsfunksjonen for Rådet For Muskelskjeletthelse, en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for bedre muskelskjeletthelse.

Du kan lese mer om forskningen vår på ous.research: OUH - Musculoskeletal health (ous-research.no).

 

 • "Antiinflammatorisk legemiddel ved langvarige korsryggsmerter og Modicforandringer". Studien er stengt for inklusjon av pasienter (fra sept 2022). Les mer om studien her. Se studieprotokoll på ClinicalTrials.gov her.

 • "Genetikk og nevropatisk smerte"
  Studien er åpen for inklusjon av pasienter (fra 01.01.2018). Les mer om hvem som kan delta og hva studien går ut på her.

 • "NORDSTEN studien - sammenlikning av effekten av ulike kirurgiske metoder for ryggoperasjon"
  Studien er nå stengt for inklusjon av pasienter. NORDSTEN studien omfatter to ramdomiserte studier og en observasjonskohorte. Les mer om studien her. Studieprotokoller for alle tre delstudier kan du finne på ClinicalTrials.gov:
  1. The randomized spinal stenosis trial comparing the impact of three different decompression techniques. Les studieprotokollen her
  2. The randomized degenerative spondylolisthesis trial investigating whether decompression surgery alone is as good as decompression with instrumented fusion. Les studieprotokollen her. 
  3. The observational cohort tracking the natural course of LSS in patients without planned surgical treatment. Les studieprotokollen her. 

 • "Antibiotikabehandling av pasienter med langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer"
  Studien omtales også som "AIM-studien" (Antibiotics In Modic changes).  Les mer om studien her eller på ClinicalTrials.gov. Studien er stengt for inklusjon av pasienter. Hovedresultater ble publisert i høsten 2019, og kan leses på denne siden under publiserte artikler.

 • Biopsi-studien. I denne studien med et case-control design tar vi prøver (biopsier) av Modic forandringer og friskt vev hos pasienter med og uten Modic forandringer som opereres i ryggen for å undersøke forekomst av bakterier. Les mer om studien her, eller på ClinicalTrials.gov.

 • "Barnefødsler, hormonelle faktorer og korsryggsmerter. Populasjonsstudier i HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag)".

 • LIFEHAB-studien er en randomisert multisenter studie som undersøker om det er forskjell i behandlingseffekt mellom moderne avstivningskirurgi i korsryggen og tverrfaglig rehabilitering for pasienter med kroniske ryggsmerter. Du kan lese mer om studien her, eller på ClinicalTrials.gov
 • "PATHWAY – Barndomstraumer, helseplager og helsehjelp gjennom utviklingsløpet" 
  Studien benytter et unikt prospektivt design for å kunne følge barn og unge gjennom barndomsårene, ungdomsårene og inn i ung voksen alder (alder 0-34 år, fra 2004-2021), muliggjort ved kobling av data fra ungdom som deltar i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) mot individuelle høykvalitetsdata fra nasjonale helseregistre. Les mer om PATHWAY studien her.

 

 • Modic forandringer: De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR funnet modic og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved OUS (FORMI) laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap på området. Se informasjonsfilmen om modic forandringer på YouTube.
 • Bekkenleddsmerter: Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men opptil en tredjedel fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. Forskning- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har sammen med forskere, klinikere og brukere laget en informasjonsfilm for å øke kunnskapen rundt tilstanden. Filmen er både for pasienter og deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell. Se informasjonsfilmen om bekkenleddsmerter på YouTube.

Kontakt

Telefon

Postadresse

FORMI Oslo universitetssykehus
Ullevål Bygg 37B
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oslo universitetssykehus – Ullevål
Forskning og Utvikling, Nevroklinikken
Bygg 37 B, 3. etasje
Kirkeveien 166
0407 Oslo

Tilgang til heis fra bakkenivå – bakside av bygget
Inngang B til bygg 37 på Ullevål sykehus i vintersola.

Ullevål sykehus Bygg 37B

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kaféen Espresso House.

Åpningstider:

 • Mandag til fredag: 08.00–17.00.
 • Lørdag: 10.00–14.00.

Avvik kan forekomme – se apotekets egne nettsider.

Kontakt:

Telefon: 23 20 52 00
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Det er internettilgang på de fleste byggene og sengepostene på Ullevål. Forhør deg der du skal på time, eller legges inn. Du må ha med eget datautstyr. Ansatte kan hjelper deg med kode for tilgang, hvis det kreves kode.

Biblioteket (1. etasje i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr tilbyr gratis WIFI og har fire stasjonære PC-er der du kan surfe, søke i databaser, ta utskrifter, kopiere og skanne. Her kan du også låne både faglitteratur, skjønnlitteratur, bøker og andre medier og samtidig få hjelp og søkeveiledning av våre spesialbibliotekarer.

Foto og sosiale medier

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Nyheter

  Brukermedvirkning i helsefaglig forskning

  Se FORMI sin informasjonsfilm om brukermedvirkning i helseforskning her.

  Brukermedvirkning forklart av FORMI
  Brukermedvirkning i helseforskning forklart av FORMI

  Ingen enkel kur for ryggsmerter

  Lege og stipendiat ved FORMI, Lars Christian Haugli Bråten, har blogget om hovedresultatene av AIM-studien.
  Les hele blogginnlegget på ekspertsykehuset
  informasjonsfilm om modic forandringer

  Et blogginnlegg om smertelaboratoriet til FORMI

  Alle reagerer ulikt på smertefulle stimuli. Noen tåler mye, mens andre tåler mindre. På Oslo universitetssykehus har vi et eget smertelaboratorium hvor vi måler smerte for å finne ut hvordan og hvorfor vi reagerer ulikt. Hensikten er å finne markører for persontilpasset behandling.
  Les hele blogginnlegget på ekspertsykehuset.
  Varmestimulering: eksempel på smertetest som brukes på laboratoriet.

  Terroropplevelser øker risiko for migrene og hodepine

  Oppfølging av overlevende etter massakren Utøya 22. juli 2011, viser at de som overlevde er mer utsatt for hyppig migrene og annen hodepine. Dette viser en studie fra Oslo universitetssykehus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Studien ble publisert i det anerkjente tidsskriftet «Neurology» 13. desember. Synne Øien Stensland, barnelege og forsker ved NKVTS og FORMI, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus, er hovedforfatter bak studien.
  Se hele nyhetsaken her
  Barnelege og forsker Synne Øien Stensland

  Informasjonsfilm om bekkenleddsmerter

  Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men opptil en tredjedel fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. Forskning- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har sammen med forskere, klinikere og brukere laget en informasjonsfilm for å øke kunnskapen rundt tilstanden. Filmen er både for pasienter og deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell.
  Se filmen her
  Bekkenleddsmerter forklart av FORMI

  Informasjonsfilm om modic forandringer

  De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR funnet modic og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved OUS (FORMI) laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap på området.
  Se filmen her
  informasjonsfilm om modic forandringer

  Informasjon fra FORMI