FORMI Brukermedvirkning i forskning

Formålet med brukermedvirkning i helseforskning er å forbedre forskningens kvalitet og relevans. Når forskningsresultater oppfattes som nyttige av pasienter og pårørende, får de større betydning og implementeres raskere. Dette bidrar til en demokratisering av helseforskningen, og sikrer at brukernes perspektiver, behov og erfaringer reflekteres i større grad.

Hva er bruker​​medvirkning i forskning, hvorfor er dette nyttig og hvordan kan det gjøres?

Brukermedvirkning gir brukere muligheten til å påvirke, utvikle og endre forskningen. FORMI har derfor implementert rutiner for å sikre autentisk brukermedvirkning innen muskelskjeletthelse, gjennom partnerskap i samarbeidsfora og direkte engasjement i spesifikke prosjekter. FORMI er også aktiv i flere nasjonale nettverk (som MUSS, REMEDY, NorCrin, og EUPATI) for å holde seg oppdatert og relevant i feltet.

For ytterligere å fremme brukermedvirkning, har FORMI i samarbeid med fem brukerorganisasjoner, Rådet for Muskelskjeletthelse og MUSS, opprettet Skjelettnett. Dette nettverket engasjerer brukermedvirkere i å heve forskningens kvalitet og relevans innen muskelskjeletthelse, med prosjekter ledet av brukerne selv.

For mer informasjon om prosjektet, besøk vår nettside her: Skjelettnett.

Beskrivelse av de ulike fasene i et forsningsprosjekt og i hvilke faser brukermedvirkning er godt egnet

Brukermedvirknings pilen 

 

Illustrasjon av FORMI brukermedvirkningsbase

Illustrasjon av FORMI brukermedvirkningsbase

Omtale av FORMI samarbeidsforum kan lastes ned her (PDF).

Blogginnlegg som FORMI har skrevet om brukermedvirkning i forskning kan leses her:

E-læringskurs i brukermedvirkning:

Kontakt: post.formi@ous-hf.no

Se her for mer informasjon om brukermedvirkning i OUS

Arrangementer

 • Markørrollen
  Dette er et forum for deg som ønsker mer kunnskap om bruk av markørrollen i helsefaglig simulering. Markører brukes spesielt i psykisk helsevern, men også ved somatiske enheter viser det seg å være et nyttig tilskudd.
  Markørrollen
  Alltid tilgjengelig
 • MedSimNorge Nettverkskonferanse 2024
  MedSimNorge inviterer til Nettverksmøte i Bergen 29. og 30. mai
  MedSimNorge Nettverkskonferanse 2024
  29.
  mai
  2024
  2 dager
 • Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering
  Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier.
  Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering
  3.
  juni
  2024
Sist oppdatert 20.02.2024