Antibiotika ved langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer

Vi undersøker om en 100 dagers kur med Amoxicillin reduserer plagene hos personer som har hatt ryggsmerter i minst et halvt år etter skiveprolaps, og som nå har Modic forandringer på MR. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Modic forandringer er endringer i ryggvirvlene som vises på MR. Én mulig forklaring på disse endringene er en lavgradig infeksjon i mellomvirvelskiven. Vi ønsker å finne ut om behandling med antibiotika bedrer symptomer hos personer med kroniske korsryggsmerter og Modic forandringer, som har hatt prolaps som er påvist på MR de siste 2 årene.

Vi vil forbedre MR undersøkelsen ved å kartlegge om MR funnene har sammenheng med behandlingseffekten. Vi skal også undersøke genetiske faktorer i relasjon til klinisk resultat,  og beregne om behandlingen er kostnadseffektiv.

Vitenskapelig tittel

Antibiotics In Modic Changes (AIM)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Merk! Inkludering av nye pasienter er nå avsluttet.

 • Alder 18-65 år
 • Kroniske ryggsmerter (>6 mnd)
 • Påvist lumbal prolaps iløpet av de siste 2 årene
 • Påvist Modic-forandringer ved MR av Lumbal-columna
Studien avsluttet datainnsamling høsten 2018 og man jobber nå for fullt med å analysere data. Resultater vil bli offentliggjort så snart resultatene er klare for publisering. Forhåpentligvis vil dette skje i løpet av våren 2019.

Hva innebærer studien?

Dersom du deltar i studien vil du få behandling med enten antibiotika (Amoxicillin) eller placebo i 3 mnd. Du vil ikke kunne få vite om det er antibiotika eller placebo du har fått før studien er avsluttet. I løpet av dette året blir det utført MR 2 ganger, du må ta blodprøver 5 ganger, og du må besvare spørreskjema regelmessig. Du kan ikke være gravid under studieperioden.

Kontaktinformasjon

Studien foregår ved:

 • Oslo universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Vestre Viken
 • Sykehuset i Østfold
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • St. Olavs hospital

Monica Wigemyr

Koordinator for studien

uxwmon@ous-hf.no 22 11 77 51

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Vestre viken
 • Sykehuset Østfold
 • St. Olavs Hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge