Kvinneklinikken

Vi dekker alle typer behandling innenfor gynekologiske tilstander, oppfølging i svangerskapet, fødsel og barsel og reproduksjonsmedisin. Kvinneklinikken har en rekke regions- og landsfunksjoner, og et ansvar for tilbudet til befolkningen i nærområdet.

Hvert år blir det født ca. 9 800 barn ved fødeenhetene våre. Landets største forskningsmiljøer i kvinnesykdommer er også integrert i klinikken. Det bidrar til at vi har oppdatert kunnskap på alle fagområder, og at behandlingstilbudene er i front av den medisinske utviklingen.

Klinikken blir ledet av Marit Lieng.

Henviser for øvrig til de respektive avdelinger sine internettsider for ytterligere informasjon.

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser. Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

Brukerrådet ved Kvinneklinikken er representert ved følgende organisasjoner:

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Kvinneklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 8

Rikshospitalet, Songsvannsveien 20, inngang 2 Barn og kvinner

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

En bygning med gangvei

Ullevål sykehus Bygg 8

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.