Sentralt Brukerutvalg ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset har et Sentralt Brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Brukerutvalget er primært et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset, og behandler ikke enkeltsaker.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Bak fra venstre: ​​Lill Birkelund, Øivind Skotland, Kari Grønås, Per Miljeteig, Arild Hagen,  Rune Berglien, Hanni Winsvold Petersen, Laila Johanna Korsnes, Erna Hogrenning, Marit Haugdahl, Sandra Scott Nicolaysen.

Formål med brukerutvalget ved OUS

  • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbud til pasienter og pårørende
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Brukerutvalgets mandat (ehandboken.ous-hf.no).

Kontakt brukerutvalget på mail: OUSHFPBBrukerutvalget@ous-hf.no

Leder i Brukerutvalget:

Koordinator for brukerutvalget: Maria Kristina Finnes uxsvmb@ous-hf.no

 

Foto av Erna Hogrenning
Erna Hogrenning, (Leder) Kreftforeningen
Per Miljeteig
Per Miljeteig, (nestleder) HivNorge
Bilde av Øivind Skotland
Øivind Skotland, Hørselshemmedes landsforbund/FFO
Bilde av Rune Berglien
Rune Berglien,Lands-foreningen for nyrepasienter og transplanterte/FFO
Foto av Sandra Scott Nicolaysen
Sandra Scott Nicolaysen, Norsk Revmatikerforbund
Foto av Kari Grønås
Kari Grønås,
Kreftforeningen 
Foto av Geir Bornkessel
Geir Bornkessel,
Momentum
Bilde av Hanni W Petersen
Hanni Winsvold Petersen, Foreningen for hjertesyke barn
Bilde av Laila Johanna Korsnes
Laila Johanna Korsnes, Pensjonistforbundet – Helseutvalget
Bilde av Lill Birkelund
Lill Birkelund, Norsk forbund for utviklingshemmede og GLU1-foreningen
Bilde av Marit Haugdahl
Marit Haugdahl, Voksne med medfødt hjertefeil
Bilde av Arild Hagen
Arild Hagen, Norges Blindeforbund 
Bilde av Sindre Kruse
Sindre Hembre Kruse, Leder brukerrådet PH
En mann som smiler til kameraet
Johan Lothe,
brukerrådet PHA

 

Et nærbilde av en person som smiler
Iselin Holmedal Marstrander, Kreftforeningen/Hjernesvulstforeningen

 

 

De fleste klinikker ved sykehuset har egne brukerråd, som medvirker i saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Klinikkleder samarbeider med brukerråd i klinikk. Under er en oversikt over brukerråd i sykehusets mange klinikker.

Leder 721 kroner per time, medlem 545 kroner per time, tapt arbeidsfortjeneste inntil 2 392 kroner per dag.

 

2022

​2021

 
 

2019

 

2018

 
 

2017

 

​​

Sist oppdatert 13.03.2024