Sentralt Brukerutvalg ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset har et Sentralt Brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Brukerutvalget er primært et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset, og behandler ikke enkeltsaker.

Foto av brukerutvalget 2022
Fra venstre: ​​Pål Christian Roland, Kari Grønås, Pål Kjeldsen, Solveig Rostøl Bakken, Per Miljeteig, Kari Sundby, Sandra Scott Nicolaysen, Anne Giertsen, Erna Hogrenning og Geir Bornkessel. Rune Berglien og Øivind Skotland var ikke tilstede da bildet ble tatt.​

Formål med brukerutvalget ved OUS

  • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbud til pasienter og pårørende
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Brukerutvalgets mandat (ehandboken.ous-hf.no).

Kontakt brukerutvalget på mail: OUSHFPBBrukerutvalget@ous-hf.no

Leder i Brukerutvalget:

Koordinator for brukerutvalget: Maria Kristina Finnes uxsvmb@ous-hf.no

 

Foto av Erna Hogrenning

Erna Hogrenning (Leder)
Kreftforeningen

Anne I. Giertsen

Anne I. Giertsen (Nestleder)
Foreningen for hjertesyke barn/FFO  

Bilde av Solveig R. Bakken, Brukerutvalget 2017-2019

Solveig Rostøl Bakken
Pensjonistforbundet

Bilde av Pål Kjeldsen, Brukerutvalget 2017-2019

Pål Kjeldsen
Kreftforeningen

Øivind Skotland

Øivind Skotland
Hørselshemmedes landsforbund/FFO

Rune Berglien

Rune Berglien
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte/FFO

Per Miljeteig

Per Miljeteig
HivNorge

Foto av Kari Grønås

Kari Grønås
Kreftforeningen 

Foto av Geir Bornkessel

Geir Bornkessel
Momentum

Foto av Sandra Scott Nicolaysen

Sandra Scott Nicolaysen
Norsk Revmatikerforbund

Foto av Pål Christian Roland

Pål Christian Roland
Parkinsonforbundet (har avsluttet sitt verv)

Foto av Kari Sundby

Kari Sundby
Brukerrådet i Psykisk helse og avhengighet​ (har avsluttet sitt verv)

De fleste klinikker ved sykehuset har egne brukerråd, som medvirker i saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Klinikkleder samarbeider med brukerråd i klinikk. Under er en oversikt over brukerråd i sykehusets mange klinikker.

Leder 685 kroner per time, medlem 518 kroner per time, tapt arbeidsfortjeneste 2274 kroner per dag.

2022

​2021

 
 

2019

 

2018

 
 

2017

 

​​

Sist oppdatert 27.06.2023