Klinikkens Brukerråd

Klinikk psykisk helse og avhengighet sitt Brukerråd skal bidra til at brukere og pårørende får medvirke i aktuelle saker. Brukerrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen på klinikknivå. Sykehuset skal legge til rette for brukeres medvirkning i forskning, behandling av pasienter og utvikling av tjenester på system- og tjenestenivå

En gruppe mennesker som sitter i en sofa
Fra venstre: Sonja Bjaaland, Tove Linn Holte, Sindre Hembre Kruse og Martine Michelsen

Klinikkens brukerråd for perioden 2022 - 2023 består av:

Leder: Tove Linn Holte (SPISFO)
Nestleder: Sindre Hembre Kruse (Bipolarforeningen)

​Øvrige medlemmer:

Klinikkleder Petter Andreas Ringen og samhandlingsrådgiver Elisabeth Hinderaker​ møter i Brukerrådet.

Kontaktinformasjon for klinikkens brukerråd:
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Brukerrådet v/Elisabeth Hinderaker,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

E-post: Elisabeth Hinderaker, UXHIEB@ous-hf.no ​ 

Sist oppdatert 06.06.2023