Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken (BAR) dekker lokale, regionale og nasjonale behov for medisinske spesialisthelsetjenester for brukere i alder 0–18 år. Barne- og ungdomsklinikken har om lag 40 000 pasientkontakter årlig, og vi er lokalisert på Rikshospitalet og Ullevål.

Barne- og ungdomsklinikken ledes av klinikkleder Ellen Ruud.

Barne- og ungdomsklinikken er organisert i flere avdelinger. Vi utreder og behandler barn og ungdom innen nyfødtmedisin, barnemedisin, nevrologi, lunge og allergisykdommer, transplantasjonsmedisin, psykososiale problemstillinger og habilitering. Vår klinikk har ansvar for nyfødtscreening og kompetansetjenester for sjeldne diagnoser. 

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus), Bygg 9 eller Sognsvannsveien 20, inngang 2 (E1)
En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

 • Etterutdanningsuka 2024
  Uka blir arrangert ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Dette er en kongress for spesialsykepleiere innenfor fagområdet barn-, intensiv og postoperativ behandling. Sett av dato!
  Etterutdanningsuka 2024
  21.
  oktober
  2024
  4 dager

Gaver til arbeidet med syke barn – Barnestiftelsen

Barnestiftelsen håndterer gaver til vårt arbeid med alvorlig syke barn. Gaver kan i hovedsak gis til to ulike formål: Tiltak for økt aktivitet og trivsel under sykehusoppholdet og støtte til forskning og utvikling. Pengene bidrar til at vi stadig kan forbedre vårt behandlingstilbud. Hvis ønskelig kan man angi hvilket område man ønsker å støtte. Hovedområdene er foreløpig kreft, hjertesykdom, nyfødte (inklusive for tidlig fødte) og barn med nevrologisk sykdom, men givere kan etter avtale angi at de ønsker å støtte et annet område, eller overlate til fagmiljøet å vurdere hvor en gave kommer mest til nytte.
Gaver og donasjoner til sykehuset
Baby som tegner på et ark.

Brukerrådet i Barne- og ungdomsklinikken

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser. ​Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.
Les mer om Brukerrådet
illustrasjonsfoto

Ungdomsrådet

Vi er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset, og vi gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen. Ungdomsrådet setter ord på hvordan det er å være ung pasient. Vi hører gjerne fra deg!
Les mer om ungdomsrådet
Bilde av ungdomsrådets medlemmer

Artikler fra klinikken

 • En mann med nisselue og hodetelefoner
  Desemberhilsen fra Martin Aker, senterleder på NevSom

  Martin Aker ser fremover og bakover på NevSoms oppgaver, og trekker frem noen av de mange små og store begivenheter som har hendt for NevSom i 2023.

 • Tekst, brev
  Om bedre samarbeid mellom BUP og VOP for personer med tidlig psykose

  TIPS Oslo ARENA er et forum der klinikere som jobber med personer med tidlig psykose fra alle de fire helseforetakene i Oslo samles: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus.

 • Logo
  Mini-metodevurdering av søvnbehandling tilpasset personer med psykoselidelser

  Ved TIPS Sør-Øst har psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett gjennomført en Mini-metode vurdering av kognitiv atferdsterapi for insomni tilpasset personer med psykoselidelser. Vurderingen ble tatt opp i Rådet for metodevurdering ved Oslo universitetssykehus (OUS) den 1. november, og rådet ga sin tilslutning til at metoden innføres i sykehuset. Vurderingen ligger på Folkehelseinstituttets nettsider og kan benyttes av andre helseforetak i Norge.