Personlighetspoliklinikken

Spesialpoliklinkk for personlighetsforstyrrelser er en områdepoliklinikk for Osloregionen som tilbyr kunnskapsbasert og kvalitetssikret utredning og behandling til pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse (PF) i tråd med Pasientforløp for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Personlighetspoliklinikken er en spesialpoliklinikk i Seksjon for personlighetspsykiatri med følgende oppgaver:

 • Spesialisert utredning og behandling av personlighetsrelaterte psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser. Vi tilbyr et intensivt psykoterapiprogram for personer som sliter med ustabile og intense følelser, vanskelige relasjoner, problemer med å kontrollere impulser og som ofte driver med selvskading (emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse). Prioritert aldersgruppe for behandling er 18–30 år.
 • Second opinion vurderinger av pasienter med personlighetsforstyrrelser og personlighetsrelaterte problemer.
 • Rådgivning til spesialisthelsetjenesten med hensyn til spesielle behandlingsutfordringer på grunn av personlighetsproblemer.

Behandlingsprogrammer med individuell tilpasning:

 • Kombinert gruppeterapi, individualterapi og psykoedukasjon
 • For pasienter med emosjonelt ustabil PF tilbys Manualisert psykodynamisk orientert terapi: Mentaliseringsbasert terapi (MBT).
 • Behovstilpasset tilbud om ukentlig billedterapi
 • For pasienter med engstelig (unnvikende) PF: MBT tilpasset engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse

Les mer:

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelser for voksne

Personlighetspoliklinikken mottar henvisninger fra spesialisthelsetjenesten (DPS). DPS foretar vurdering av rett til behandling i spesialisthelsetjenesten og utfører basisutredning i henhold til pakkeforløp for psykisk helse - voksne. DPS har ansvar for pasienten og pakkeforløpet inntil oppstart av behandling i Personlighetspoliklinikken.


Henvisningen må inneholde:

 • Klinisk vurdering 
 • Enklere utredning av personlighetsforstyrrelse (SCID-5 PF og GAF/GFS)
 • Differensialdiagnostisk vurdering
 • Vedlegg av relevante epikriser fra andre instanser
 • Helst også pasientens egensøknad på fastlagt skjema.

Henvisningen må også inneholde administrative opplysninger om bl.a. rettighetsvurdering:

 • Når ble første gangs henvisning mottatt for aktuell lidelse? (ansiennitetsdato)
 • Resultatet av rettighetsvurdering: Rett eller ikke rett til prioritert helsehjelp?
 • Hvilken type helsehjelp skal pasienten ha: utredning eller behandling?
 • Hva er dato for frist start helsehjelp?
 • Er helsehjelpen påbegynt? (fristen innfridd)
 • Hvis ja; når?

Henvisning til mentaliseringsbasert terapi (MBT):

 • Målgruppen for behandling er i hovedsak pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (PF) i Osloregionen. I tillegg er det under utprøving et eget behandlingsprogram for pasienter med engstelig (unnvikende) PF, foreløpig med begrenset kapasitet.
 • Prioritert målgruppe er 18-30 år.

Henvisninger til second opinion:

 • Alle typer personlighetspatologi.
 • Søknader tas i mot for pasienter som aktivt følges opp innen spesialisthelsetjenesten.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

Adresse:
Oslo Universitetssykehus
Henvising Psykisk helsevern voksne
Postboks 4956
0424 Oslo

Henvisningen merket tydelig med Personlighetspoliklinikken.

Avdeling for personlighetspsykiatri inviterer jevnlig til pårørendegruppe for pårørende til pasienter ved Personlighetspoliklinikken.
Behandlingsprogrammet ved vår poliklinikk kalles mentaliseringsbasert terapi (MBT). Det er skreddersydd for personlighetsmessige problemer som er forbundet med egen selvfølelse, forholdet til andre mennesker og regulering av følelser.
Følgende temaer blir gjennomgått på seminaret:

 • Hva er mentalisering? 
 • Hva innebærer det å ha vansker med mentalisering? 
 • Hva innebærer det å ha vansker med følelsesregulering?
 • Hva er personlighetsforstyrrelse? 
 • Hva kjennetegner emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse? 
 • Hva består behandlingsprogrammet av? 
 • Hvordan kan du som pårørende støtte opp om behandlingen?

Vi inviterer til dialog rundt disse temaene.

Interessert i å delta?
Ta kontakt med ekspedisjonen på tlf. 22 11 83 75 for å få vite dato for neste seminar, samt påmelding.

Poliklinikkens særegne kompetanse og organisasjon er formet av et mangeårig tett samarbeid med Forskergruppe Personlighetspsykiatri, Nettverk for personlighetsforstyrrelser (Nettverket) og Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

 

Kvalitetssikring: Behandlingen er kunnskapsbasert og kvalitetssikres gjennom strukturerte kliniske intervjuer og regelmessige systematiske kliniske evalueringer.

Forskning: Forskning er integrert i all klinisk virksomhet ved poliklinikken. Forskningen omfatter utvikling og evaluering av psykoterapeutisk behandling ved personlighetsforstyrrelse og utvidelse av kunnskap om personlighetspatologi. Forskningen inkluderer kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Fagutvikling: Kurs, veiledning og undervisning til kommune- og spesialisthelsetjenesten, Hospitanter ved poliklinikken. Psykologistudenter i for- og hovedpraksis og presentasjoner ved nasjonale og internasjonale fagkonferanser.


Samarbeidsrelasjoner


Kontakt

Telefon

Pakkeforløpskoordinator

22 11 83 75
Alle hverdager mellom kl. 10.00–12.00 og 13.00–14.00.

Utenfor åpningstiden

22 11 80 80
OUS sentralbord

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri, Personlighetspoliklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 22

En bygning med trapper og trær

Ullevål sykehus Bygg 22

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kaféen Espresso House.

Åpningstider:

 • Mandag til fredag: 08.00–17.00.
 • Lørdag: 10.00–14.00.

Avvik kan forekomme – se apotekets egne nettsider.

Kontakt:

Telefon: 23 20 52 00
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpnin​gstider

 • Hverdager: 07.00–23.00
 • Lørdag: 09.00–21.00
 • Søndag: Stengt

Avvik kan forekomme, sjekk nettsidene til KIWI på kiwi.no.

Kontakt​​​

Telefon: 22 46 61 11 

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (byg​g 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn​.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.