Journalist

Media og utlevering av data

Er du journalist og ønsker å komme i kontakt med oss? Eller ønsker du informasjon fra vårt register?

Media

Alle henvendelser fra media skal gå via sykehusets mediavakt.

Medievaktene har som hovedoppgave å hjelpe medias representanter med å finne frem i sykehuset og å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom media og sykehusets ansatte. 

 

Utlevering av data

Koordineringsenhetens register er hjemlet i psykisk helsevernloven § 5-2b. Registeret skal bidra til bedre samhandling mellom påtalemyndighet og helsevesen, til helseplanlegging og bedre samfunnsvern. Utlevering av data far registeret kan kun gis dersom det er i tråd med registerets formål.

Alle forespørsler om utlevering av data må skje skriftlig. Av forespørselen skal det tydelig fremgå hvilke data som ønskes utlevert og hvilket formål dataene skal brukes til. 

Utlevering av data vil kun gis på aggregert nivå og skal være uidentifisertbar. Kun aktører som har en partsrolle i en konkret sak, vil kunne få informasjon om den aktuelle saken/domfelte.


Kontakt oss på e-post dersom du har spørsmål vedrørende vårt register.

Sist oppdatert 05.10.2023