Ekspertsykehuset

Den viktige og krevende foreldrerollen i behandling av spiseforstyrrelser

I denne behandlingen får foreldre en viktig rolle i barnets bedringsprosess, og det helt nødvendig at foreldrene får nok støtte og opplæring fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikker.

Et bord fullt av folk som spiser
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

Tekst: Jeanette Skjønhaug og Anne-Lise Kvakland, Trine Wiig Hage, Jan-Vegard Nilsen og Kari Anne Katmo Kvistum, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Anne-Lise Kvakland, RASP og Shutterstock.

Bilde av Anne-Lise Kvakland
Bilde av Jeanette Skjønhaug

Anne-Lise Kvakland og Jeanette Skjønhaug.

Spiseforstyrrelse er en alvorlige psykiske lidelser som oftest oppstår i ungdomstiden. I Helsedirektoratets retningslinjer  for behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge er det anbefalt at foreldre involveres i behandlingen. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikker (BUP) tilbyr i dag Familiebasert terapi (FBT). Dette innebærer at foreldre møter til behandling sammen med barnet sitt for å få opplæring og støtte til å jobbe imot spiseforstyrrelsen sammen.

Tre faser​

FBT består av tre faser, hvor første fase handler om å få på plass gode rutiner for mat og måltider for barnet. I denne fasen skal barnet stabiliseres eller øke i vekt. De andre fasene handler om å gradvis overføre ansvaret for måltidene tilbake til barnet og å utvide fokus til å ta et normalt hverdagsliv tilbake. For å gå videre fra første fase må måltidene håndteres og vekten stabiliseres på et sunt nivå. 

Foreldre som har vært igjennom denne behandlingen, sier at de har vært nødt til å ta en ny foreldrerolle i møte med sykdommen for å hjelpe barnet sitt. Barn og ungdommer som kanskje tidligere har fungert godt og vært selvstendige, trenger plutselig tett oppfølging i måltider og i tiden før og etter. Mange kan erfare at de må ta i bruk strategier de brukte da barnet var yngre fordi spiseforstyrrelser krever at den de må bestemme mer over barnet enn det barnets alder tilsier.

Mange foreldre opplever det som svært krevende å hjelpe barnet sitt til å spise, fordi måltidene kan utløse sterk angst og mye motstand. Som forelder må man gjøre det motsatte av hva som er naturlig når barnet er redd. Måltidene skal gjennomføres og må spises til tross for smerte, angst og fortvilelse. Idealet blir å være en forelder som både klarer å holde de nødvendige rammene og samtidig gir støtte og omsorg i en svært krevende tid for barnet. For at foreldre skal klare å gjennomføre denne behandlingsmetoden er det helt nødvendig at foreldrene får nok støtte og opplæring fra BUP.

Våre tips til foreldre som skal i gang med denne behandlingen:​​​

 • Skaff deg kunnskap om hva spiseforstyrrelser er.
 • Les deg opp på Familiebasert terapi (FBT).
 • I FBT skiller terapeuten spiseforstyrrelsen fra barnet. Dette skal hjelpe dere til å se forskjellen når dere argumenterer med spiseforstyrrelsen. Når vi skiller spiseforstyrrelsen fra barnet, unngår vi å kritisere barnet.
 • Forvent at terapeuten din har kunnskaper om spiseforstyrrelser og behandling.
 • I denne behandlingsformen skal du ta over styringen når det gjelder måltider og mat. Det er du som skal bestemme hvor mye mat barnet ditt skal ha og serverer maten.
 • I måltider skal du sitte sammen barnet til maten er spist opp. Du må være trygg, mild og bestemt.
 • Når barnet ditt blir engstelig og redd, er det viktig at du trøster samtidig som du gir uttrykk for at maten må spises: «Dette er nødvendig». «For å bli frisk og få det bedre må du spise nok mat».  «Dette er trygt».
 • Spiseforstyrrelsen kan skape splittelser i familien. Det er derfor ekstra viktig at foreldrene jobber med egen kommunikasjon seg imellom slik at spiseforstyrrelsen ikke splitter foreldreparet.
 • Be om egne foreldresamtaler om du tviler på behandlingen eller trenger støtte til å få til måltidene eller andre vansker hjemme.

Bilde av mat på bordet

Illustrasjonsbilde. Foto: Anne-Lise Kvakland, OUS.

Tips t
il foreldre fra ungdommer som har hatt spiseforstyrrelser:

 • Du må være bestemt, men ikke streng og kjeftete.
 • Vis at dere er større og bestemmer mer enn spiseforstyrrelsen.
 • Vær trygg, stol på deg selv, for usikkerhet kan skape konflikt.
 • Hør på oss og ikke spiseforstyrrelsen.
 • Bruk humor.
 • Vær omsorgsfull og vis at du bryr deg.
 • Vær oppmuntrende og snakk positivt.
 • Behold roen.

Opplæring før oppstart​​

Mange foreldre opplever denne behandlingen som svært utfordrende, fordi de får en så viktig rolle i barnets bedringsprosess. De kan i ettertid av behandling si at det tok tid å forstå modellen, og noen hadde ønsket seg mere opplæring før oppstart.

Vi anbefaler deg å være i dialog med behandlerne på BUP om dette. Be om egne foreldresamtaler slik at du får nok kunnskap og støtte underveis i behandlingen. Du skal ikke føle deg alene i behandlingen. BUP og annet helsepersonell skal stå sammen med dere.

Tips til mer informasjon​

Det finnes behandling som du kan få parallelt med FBT, Flerfamilieterapi. Du kan lese mer om det her: Det er mulig å bli helt frisk fra spiseforstyrrelser 

Se en film hvor foreldre forteller om sin prosess ut av sykdommen: Kom Nærmere - En videoserie om spiseforstyrrelser

Her er noen råd om gjennomføringer av måltider og hvordan hjernen fungerer når barnet er redd: Help your child eat with trust, not logic: the bungee jump (Anorexia & other Eating Disorders) - YouTube

Les om hva sult gjør med friske menneskers fungering: De sultet seg​ for å hjelpe andre

Les flere saker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no​

Her kan du lese flere ​​saker fra Ekspertsykehuset​​


Sist oppdatert 23.01.2023