Ekspertsykehuset

Body Project fremmer godt kroppsbilde

Body Project er en gruppebasert digital workshop hvor unge kvinner aktivt jobber for et godt kroppsbilde for seg selv og andre.

Fire unge jenter som blåser glitter ut i luften.
Foto: Shutterstock.

Tekst: Line Wisting, forsker, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), OUS. Foto: Erik Sundt, Diabetesforbundet, Shutterstock og privat.

Bilde av Line Wisting

Line Wisting, forsker. Foto: Erik Sundt, Diabetesforbundet.

Vi blir ofte eksponert for bilder av tilsynelatende vellykkede kvinner som fremmer et kropps- og utseendeideal som for de fleste verken er realistisk eller sunt.

I Body Project møtes fem til seks unge kvinner i gruppe og diskuterer utseendeidealene unge kvinner blir eksponert for i kulturen vår og hvordan man kan hjelpe hverandre å motstå dette og heller jobbe sammen for et godt kroppsbilde. Over 6 millioner unge kvinner i 140 land har deltatt til nå.

Kroppsbilde og​​ kultur

Med kroppsbilde menes hvordan vi oppfatter, tenker og føler om kroppen vår. Kroppsbildet vårt kan påvirkes av utseendeidealer som vi daglig blir eksponert for i samfunnet og sosiale medier, og som ofte internaliseres fra ung alder.

I Body Project jobber vi med bevisstgjøring rundt hvordan media og normer i samfunnet påvirker hva vi tenker om vår egen kropp, og hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress og kroppsmisnøye.

Logo som er formet som en profil av et hode med teksten "BODY project" inni.

Internasjonale studier har vist at deltakere får bedre kroppsbilde etter deltakelse i Body Project, og at Body Project kan forebygge utvikling av spiseforstyrrelser hos de som er i risiko.

T​ype 1 diabetes

Det er vanlig at unge kvinner opplever perioder med kroppsmisnøye og bekymringer knyttet til kroppsbilde. Internasjonal forskning viser at unge kvinner med type 1 diabetes er i noe høyere risiko for å utvikle spiseforstyrrelser enn jevnaldrende uten diabetes.

Et pågående forskningsprosjekt undersøker derfor effekten av Body Project på kroppsbilde og internalisering av utseendeidealet blant unge kvinner med type 1 diabetes.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Diabetesforbundet, og første artikkel ble nylig publisert i International Journal of Eating Disorders. Hovedfunnet var at deltakerne på gruppenivå viste forbedringer i spiseforstyrrelses risikofaktorer og symptomer etter deltakelse i Body Project.

Line Wisting og Severina Haugvik

Severina Haugvik og Line Wisting. Foto: Erik Sundt, Diabetesforbundet.

På grunn av gode erfaringer fra pilotstudien går vi nå i gang med en større studie.

Prosjektet ledes av forsker Line Wisting ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser i samarbeid med Severina Haugvik (klinisk ernæringsfysiolog ved barne- og ungdomsklinikken ved OUS og Norsk Diabetessenter) og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Hvem ​kan delta?

Alle unge kvinner med type 1 diabetes i alderen 16–35 år er velkomne til å delta i studien.

Det varierer hvor mye deltakerne kjenner seg igjen i bekymringer knyttet til kroppsbilde, noen i liten grad og andre i større grad.

Alle har uansett utgangspunkt verdifulle erfaringer å bidra med og bringer med seg ulike perspektiver. Møtene holdes digitalt en time i uken over seks uker.

Er du en ung kvinne med type 1 diabetes og vil være med i Diabetes Body Project? Les mer på www.bodyproject.no eller send oss en e-post på bodyproject@ous-hf.no for påmelding eller mer informasjon.

Bilde av Emilie Kleven

Emilie Kleven har type 1 diabetes og har deltatt i studien. Foto: Privat.

Erfaringer fr​a bruker

Emilie Kleven har type 1 diabetes, er 26 år og har vært med i Body Project. Her kan du lese hennes erfaringer med å delta.

"Jeg var en av dem som var så heldig å bli plukket ut til å delta i pilotprosjektet til Body Project Norge. Jeg hadde aldri hørt om dette før jeg tilfeldigvis leste om det på Diabetesforbundet sin Facebook-side.

Jeg tenkte umiddelbart at dette var noe jeg ønsket å delta på.

Jeg har selv hatt diabetes type 1 i 18 år, og har egentlig hele veien savnet et slikt tilbud. Jeg har selv hatt, og har tidvis fortsatt, vanskelige tanker om kropp og mat.

Jeg ser en klar sammenheng mellom dette og at jeg har diabetes type 1.

 Jeg synes det har det vært vanskelig å finne tilstrekkelig god hjelp og informasjon til å håndtere disse til tider vonde og destruktive tankene.

Jeg har ikke alltid følt at helsepersonell har forstått hvordan det er eller tatt meg på alvor.

Body Project har gitt meg en unik mulighet til å snakke med unge kvinner som selv har diabetes type 1 og som har kjent på kroppen hvordan denne sykdommen kan påvirke forholdet til egen kropp.

Jeg opplevde det hele veien som et forum hvor det var trygt å dele, og jeg la også fort merke til at vi deler mange av de samme tankene, følelsene og erfaringene. Jeg kjente meg igjen i det de andre fortalte, og dette var godt og vondt på samme tid.

Godt fordi man føler seg mindre alene om de tankene man har, og deltagelsen i Body Project ga oss nye perspektiver, bevisstgjøringer og verktøy til hvordan vi kunne håndtere disse negative tankene rundt egen kropp. På samme tid var det vondt fordi jeg innså at alle disse kvinnene hadde gått gjennom det samme som meg, og at mange rundt omkring i verden gjør det akkurat nå.

Jeg er derfor glad for at jeg grep muligheten til å delta i Body Project, og håper dette er noe som når ut til mange og som blir et integrert tilbud i behandlingen av diabetes type 1. Det tror jeg kan gjøre en viktig forskjell!"

Les mer om p​​​rosjektet

Sist oppdatert 04.08.2023