En person som holder en hvit gjenstand

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS)

Kompetansesenteret skal sikre regional og nasjonal undervisning, forskning og fagutvikling innen de tre fagområdene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.


Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst ble opprettet i 1997 og er en av fire kompetansesentre i landet. Kompetansesenteret er lokalisert i Oslo. De øvrige regionale kompetansesentrene er lokalisert i Bergen (Helse Vest), Trondheim (Helse Midt-Norge) og Tromsø (Helse Nord). Kompetansesentrene er organisert i et felles nettverk kalt SIFER. Nettverket bidrar til interregional kunnskapsdeling og samarbeid.

Enheten ledes av Hege Eriksen.

 

Våre årsrapporter kan du lese her:

Årsrapporter 2018-2022

Årsrapport 2023

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 15:00
  • Tirsdag 09:00 - 15:00
  • Onsdag 09:00 - 15:00
  • Torsdag 09:00 - 15:00
  • Fredag 09:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS)
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo

Her finner du oss

Kartvisning
Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo. Bygg 14 - 2. etg.

Ansatte

Finn ansatte
Enheten ledes av Hege Eriksen

Ny sikkerhetspsykiatri 2026

OUS ønsker å samle seksjonene for regional og lokal sikkerhet og Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme under samme tak. Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig våren 2025.
Les mer her
Illustrasjon av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila