En gruppe mennesker som sitter i stoler

Kurs og undervisning

Regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsles- og rettspsykiatri har et overordnet ansvar for undervisning og kompetanseheving innen fagfeltet i Helse Sør-Øst. I tillegg arrangerer vi kurs og seminarer nasjonalt, i samarbeid med SIFER-nettverket.

Etablerte undervisningstilbud

Vi har følgende kurs- og undervisningspakker:

ViVo I og ViVo II (Voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering)
Voldsrisikovurdering i klinisk praksis
Kurs i fengselspsykiatri 
C-kurs i rettspsykiatri
Verktøyet SAVRY
Verktøyet V-RISK-10
Verktøyet V-RISK-Y 
Verktøyet HCR-20 v.3
ERM-skolen
MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)
Sara v.3 og Patriark
 

Vi arrangerer også

  • Regionalt kontaktmøte for sikkerhetspsykiatri
  • Regionalt forum for fengselspsykiatri
  • Regionalt forum for rettspsykiatri

i samarbeid med Regional sikkerhetsavdeling (RSA).

 

Vi tilpasser undervisningsopplegget til ditt behov

Våre ansatte har bred fagkunnskap innen fagfeltet og kan utarbeide tilpasset undervisning til deg og dine kollegaers behov, ut over det etablerte undervisningstilbudet som fremkommer av kurs- og undervisningskalenderen. Vi kan lage store og små undervisningspakker, og vi kan ha innlegg om spesifikke tema.

Dersom du ønsker at vi skal komme til dere, enten det er på en fagdag, på en konferanse eller på et mindre lokalt arrangement, ta kontakt med oss. 

 

Har du spørsmål om undervisning, ta kontakt med vår kursansvarlig.

Marianne Løkken
Kursansvarlig
post.kps@ous-hf.no

 

Sist oppdatert 11.10.2023