Ansatte i KPS

Her finner du kontaktinformasjon til alle våre ansatte.

Enhetsleder
Hege Eriksen
908 86 963
hege.eriksen@ous-hf.no

 

Fast ansatte

Anja Vaskinn
Psykologspesialist/PhD
anja.vaskinn@ous-hf.no
Publikasjoner

Christian Lie
Administrasjonsrådgiver
christian.lie@ous-hf.no

Christine Friestad
Forsker
christine.friestad@ous-hf.no
Publikasjoner

Gunnar Eidhammer
Fagutviklingssykepleier
gunnar.eidhammer@ous-hf.no og geidhammer@gmail.com
Publikasjoner

Ingeborg Jenssen Sandbukt
Spesialrådgiver
ingeborg.jenssen.sandbukt@ous-hf.no
Publiksjoner

Jaroslav Rokicki
Forsker
jaroslav.rokicki@ous-hf.no og jarek.rokicki@gmail.com
Publikasjoner

Kjersti Narud
Overlege dr.med./Førsteamanuensis
kjersti.narud@ous-hf.no og kjersti.narud@medisin.uio.no
Publikasjoner

Marianne Løkken
Administrasjonskonsulent
marianne.lokken@ous-hf.no

Øyvind Holst
Rådgiver jus/PhD
974 27 332
oyvind.holst@ous-hf.no
Publikasjoner og Avhandling

Øyvind Lockertsen
Forsker
oyvind.lockertsen@ous-hf.no og oylock@oslomet.no
Publikasjoner

Pia Jorde Løvgren
Overlege/Stipendiat
pia.jorde.lovgren@ous-hf.no
Publikasjoner

Solveig Karin Bø Vatnar
Psykologspesialist/PhD
solveig.karin.bo.vatnar@ous-hf.no
Publikasjoner

Stine Kilden
Spesialrådgiver
41 22 38 28
stine.kilden@ous-hf.no
Publikasjoner

Unn Kristin H. Haukvik
Forsker/Ph.d.
unn.kristin.haukvik@ous-hf.no og u.k.h.haukvik@medisin.uio.no
Publikasjoner

 

Ansatte i engasjement, stipendiat eller annen tilknytning:

Anniken Lucia Willumsen Laake 
Stipendiat
Anniken.lucia.willumsen.laake@ous-hf.no

Astrid Gravdal Vølstad
Stipendiat
astrid.volstad@ous-hf.no

Christine Norby
Stipendiat
christine.norby@ous-hf.no

Frans Fluttert
Forsker
fransair74@gmail.com

John Olav Roaldset
Overlege
john.olav.roaldset@ous-hf.no og johnolr@gmail.com

Kevin Stewart Douglas
Forsker
douglask@sfu.ca

Lars Erik Selmer
Spesialsykepleier
lars.erik.selmer@vestreviken.no

Laoura Ziaka 
Postdoktor
Laoura.ziaka@ous-hf.no

Natalia Tesli
Postdoktor
natalia.tesli@ous-hf.no

Njål Herman Eikeng Sterri
Stipendiat
n.hermansterri@gmail.com

Susanne Tilke Thon Kristiansen 
Stipendiat
Susanne.tilke.thonk.ristiansen@ous-hf.no

Thomas Haugen Nag
Spesialsykepleier/Spesialrådgiver
thomas.haugen.nag@ous-hf.no

 

Sist oppdatert 06.10.2023