Henvisninger NOR

Her finner du kort informasjon om henvisningsrutiner til avdelingens seksjoner. Utfyllende informasjon om henvisningsrutiner i de ulike seksjonene, finner du på seksjonenes egne nettsider.

Pasienter som søkes innlagt i avdeling NOR henvises fra spesialisthelsetjenesten. Henvisning sendes til Sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus HF.

Pakkeforløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta direkte kontakt med aktuell seksjon:

Sist oppdatert 17.10.2023