Viser hender i bevegelse fra et menneske som kommuniserer

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse - NBSPH

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjon av nedsatt hørsel eller syn og psykisk lidelse. Behandlingstjenestens hovedmålsetting er å sikre hørselshemmede og synshemmede et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til.

I tillegg til å være nasjonal behandlingstjeneste, har senteret regionalt behandlingsansvar for helseregion Sør-Øst.

NBSPH er lokalisert på Gaustad sykehus. Behandlingstjenesten har et eget nettsted med mer informasjon - tilrettelagt for hørselshemmede og synshemmede: nbsph.no.

Behandlingstjenesten ledes av overlege Hege Saltnes.

Barne- og ungdomsenheten ved NBSPH tilbyr psykisk helsehjelp til hørselshemmede, synshemmede og døvblinde barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, taktil kommunikasjon, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler.

De fleste får tilbud om oppfølging og utredning i løpet av 1-2 måneder.

Telefon: 22 02 90 40 / 941 55 038 (mobil/SMS). Telefontid på hverdager fra 08.00 til 15.30.

For å benytte seg av tilbudet til Barne- og ungdomsenheten, trenger man en henvisning. Den utskrives av lege, psykolog eller barnevernsleder. Kopi av relevante utredningsrapporter og audiogram legges ved henvisningen. Se ellers eget menypunkt om henvisninger.

Behandlingstjenestens tilbud retter seg ikke bare mot enkeltpersoner og familier. Senteret bistår også andre instanser, som PP-tjeneste, barneverntjeneste, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP-er) og skoler. Eksempler på dette kan være hørsels- og synsfaglig veiledning og konsultasjon, bruk av tegnspråktolk i terapi, assistanse i forbindelse med utredning og rådgivning om terapeutisk arbeid med personer med sansetap.

Voksenenheten ved NBSPH gir tilbud om psykisk helsehjelp til syns- og hørselshemmede personer over 18 år. I noen tilfeller kan også pårørende få tilbud hos oss.

Enheten tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske helseproblemer, psykiatriske lidelser og psykososiale vansker. Voksenenheten er en poliklinikk, men i spesielle tilfeller kan det tilbys innleggelse.

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, taktil kommunikasjon, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler.

De fleste får tilbud om oppfølging og utredning i løpet av 1-2 måneder.

Telefon: 22 02 90 30 / 951 57 782 (mobil/SMS). Telefontid på hverdager fra 08.00 til 15.30.

For å få tilbud om behandling ved Voksenheten, må man ha henvisning fra lege, psykolog eller psykiatrisk poliklinikk. Kopi av relevante utredningsrapporter og audiogram/synsundersøkelse skal legges ved henvisningen. I henvisningen er det også ønskelig med en beskrivelse av de aktuelle vanskene pasienten søker behandling for, samt på hvilket språk eller ved hvilke tilpasninger pasienten ønsker at behandlingen skal foregå. Se ellers eget menypunkt om henvisninger.

NBSPH er kompetansesenter for hele landet innen sansetap og psykisk helse. 

Kompetanseenheten ved NBSPH har hovedansvar for forskning, fagutvikling og formidling, og arbeider med å bygge opp forskerkompetanse på fagfeltet.

Enheten er sentral i NBSPHs arbeid for å bygge opp helsevesenets kompetanse innen utredning og behandling av syns- og hørselshemmede med psykiske lidelser.

Kompetanseenheten har og utviklet flere tester og intervjuer til bruk i psykiatrisk behandling til norsk tegnspråk.

Kompetanseenheten er tilknyttet Avdeling for forskning og utvikling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus.

Enheten samarbeider med Universitet i Oslo og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Pasienter og henvisere kan lese mer om henvisninger til NBSPH her.

NBSPH startet i 2022 å registrere alle pasienter i et eget kvalitetsregister. Dette brukes til forbedring av tjenestens tilbud og behandling. Dersom pasienten samtykker, kan registeret også brukes til forskning. Blant det som måles er livskvalitet, pasientrapportert tilfredshet og andre endringer i løpet av behandlingsforløpet.

Besøk oss på nbsph.no 

Kompetansespredningsplan for 2024

  Tiltak  

Målgruppe
(Hvem)  

  Virkemidler   (Hvordan)     Tidsplan     Effektmåling  

Øke antall lesere og brukere av vår nettinformasjon

Alle relevante målgrupper  

Månedlig nyhetsartikkel på nettsted og i SoMe, innhold fra alle enheter  

Gjennom året  

Faktisk tekstproduksjon, lesertall, fluktfrekvens, spredning

Gjøre NBSPHs tilbud bedre kjent i helseregionene

Helsetjenester  

Foredrag via nettverk, direkte kontakt ØNH., synsavdelinger og BUP  

BUP: 2024

ØNH: 2025  

Faktiske oppdrag, henvisningstall, flere yngre pasienter  

Overgang til bare en nettside på OUS-plattform

Bygge opp ny struktur på innhold

Alle målgrupper
  • Flytte alt relevant og oppdatert innhold
  • Peke fra nbshp.no til OUS-nettside
  • Arkivere alt tidligere innhold
  • Mer universell utforming, teksting m.m.
2024 Vi vil miste brukere og lesere i en overgang. Effektmål er likt antall brukere innen ett år  

Spre informasjon om arbeidet med PsykHør (stort forskningsprosjekt  

Media, brukere, fagfolk innen  behandling av sansetap   Oppdaterte «underveis-artikler»   2024

Lesertall fra nettsted, spredning i SoMe og antall oppslag i fagblad og media

Bygge opp fast teknologisk system og layout for webinarer og digital undervisning

Fagmiljø, brukere, allmennheten  

Strømlinjet og enkelt oppsett for bruk fra våre lokaler

Innføre bruk av autoteksting og opptak av innhold  
2024 Måles ved flere vellykkede gjennomførte arrangement  

Nå brukere med sansetap ved organiske metoder

Syns- og hørselshemmede og deres nærpersoner

Samarbeide med brukerorganisasjoner, holde kurs for medlemmer

2024 Henvisningstall

Besøk vår Facebookside her


Kontakt

Telefon

Pakkeforløpskoordinator ved Voksenenheten

22029030 og 95157782
08.00-15.30 på hverdager.

Pakkeforløpskoordinator ved Barne- og ungdomsenheten

22029040 og 94155038
08.00-15.30 på hverdager.

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse
Postboks 4959 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

Bygg 3

Praktisk informasjon

Det er etablert parkeringsplasser for besøkende ved bygg 10 og 19 på Gaustad. Det er i tillegg parkeringshus på området sør for Gaustad (rundt 300 meters gange). Det finnes dedikerte plasser merket for forflytningshemmede på begge områdene, i tillegg til enkelte plasser nær inngangen foran andre bygg – se skilter.
Parkering i parkeringshuset (Rikshospitalet p-hus) er å anbefale dersom du ønsker å stå trygt/tørt over lengre perioder.

Parkeringsplassene ved Gaustad sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
  2. Reserver et beløp.
  3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent​ tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

​​​Priser 2023

  • 46 kr per time
  • 290 kr per døgn
  • 975 kr per uke​

Gaustad sykehus, EasyPark-kode: 3005

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med mulighet for å lade elbiler på Gaustad sykehus.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klage​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkering.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260.

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.