Treningsmanualer

Steroideprosjektet

Steroideprosjektet utvikler og formidler kunnskap om behandling av pasienter som bruker anabole-androgene steroider.

​Fokuset i helsetjenestene på bruk av anabole-androgene steroider (AAS) er relativt nytt. Det var først i 2013 behandlingsansvaret for denne pasientgruppen ble tildelt TSB. Steroideprosjektet utvikler og formidler kunnskap om behandling av pasienter som bruker AAS, og ble opprettet som et svar på utfordringer mange klinikere opplever i møte med denne bruker-/pasientgruppen.

Prosjektet arbeider for målet om at brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende skal få kunnskapsbasert og god behandling uansett hvor i landet de bor. Prosjektledelsen bistår med veiledning til helsepersonell, brukere, pårørende og andre som ønsker mer informasjon om anabole steroider og behandling.

E-post: steroider@ous-hf.no 
Telefon og SMS: 469 59 791

Christine Wisløff

Christine Wisløff

Prosjektleder

Ann-Kristin Selmer

Ann-Kristin Selmer

Rådgiver

Marie Jørstad Paulsen

Marie Lindvik Jørstad

Prosjektmedarbeider

 
 

Helsebror – Hvordan snakke med de unge om anabole steroider?

Per Arthur Andersen er helsesykepleier – kjent for mange som Helsebror – og leder på Helsestasjon for gutter i Oslo. Mange unge søker etter informasjon om anabole steroider på nett, men det de finner er ikke alltid til å stole på. I disse filmene tar Helsebror praten med en ungdomsgjeng og svarer åpent og ærlig på deres spørsmål.

Se filmene på steroidelab.no
Helsebror snakker med ungdom

Folkeopplysningskampanje om anabole steroider og behandling

Folkeopplysningskampanjen Steroidelab setter anabole steroider og mulighetene for behandling på dagsorden. Kampanjen markedsføres i sosiale medier, og har bidratt til en stor økning i antall brukere som tar kontakt og ønsker behandling. Kampanjens nettside finner du her.

Gå til steroidelab.no
kampanjabilde

Aktuelt om anabole steroider og behandling

    Sist oppdatert 31.08.2023