Anabole steroider og behandling

Behandlingsansvaret for brukere av anabole steroider ligger hos tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Her finner du ressurser og opplæringsmateriell om anabole steroider som kan være nyttig for deg som jobber klinisk.

En person holder en treningsmanual.

Nettverk for klinikere med interesse for anabole steroider

Et nasjonalt nettverk skal hjelpe klinikere å utveksle kunnskap og erfaringer om anabole steroider på kryss og tvers av landet, slik at kompetansen økes lokalt og nasjonalt. 

Det arrangeres årlige nettverkssamlinger i Oslo, hvor du oppdateres på ny forskning og diskuterer med andre klinikere.

Les mer om nettverket og samlingene ​her

​Forskning på anabole steroider og behandling

Innen forskning er anabole steroider, og særlig behandling av bruk, et relativt nytt fenomen både nasjonalt og internasjonalt. Her får du en oversikt over forskningen som er gjort av en fors​kningsgruppe på anabole steroider​ ved Oslo universitetssykehus. 

For å gjøre forskningen mer tilgjengelig for alle, finner du også oppsummeringer av forskningsartikler.

Les mer om forskningen​

E-læring om anabole steroider

I nettkurset "Anabole steroider – bli bedre forberedt til å møte brukerne" lærer du hvordan du, som fagpersonell, best kan møte personer som bruker eller har brukt anabole steroider. Varighet er omtrent 40 minutter. 

Ta e-læringen: Anabole steroider - bli bedre forberedt til å møte brukerne

Veiledning og undervisning

Ta kontakt med Steroideprosjektet dersom det er behov for kunnskap om anabole steroider og behandling på ditt arbeidssted. De tilbyr også veiledning på telefon dersom du ønsker råd i forbindelse med en pasient som bruker anabole steroider, helt gratis:

Telefon: 469 59 791
E-post: steroider@ous-hf.no

​Skriftlig materiell​

Faktaark om virkningsmekanismer, håndbok i diagnostikk og behandling, samt veiledningsbrosjyrer til fastleger og Nav, finner du under. Ta kontakt med Steroideprosjektet ​​dersom du heller ønsker dette tilsendt i fysisk format.​

Folkeopplysningskampanje om anabole steroider og behandling

Folkeopplysningskampanjen Steroidelab hadde oppstart i april 2018, med mål om å sette anabole steroider og mulighetene for behandling på dagsorden. Kampanjen markedsføres i sosiale medier, og har bidratt til en stor økning i antall brukere som tar kontakt og ønsker behandling. Kampanjens nettside finner du her.
Gå til steroidelab.no
Kattunger illustrerer folkeopplysningskampanjen

Aktuelt om anabole steroider og behandling

 • En person som holder en pistol
  Erfaring med anabole steroider er vanlig blant pasienter i TSB

  Forskning viser at bruk av anabole steroider blant pasienter i TSB er mer vanlig enn mange klinikere er klar over.

 • Foto av Haakon Aars
  Steroidbrukens sexologiske side

  Steroidbruk kan være seksuelt motivert og seksuell uhelse er nesten alltid en følge av steroidbruk. Lege, psykiater og sexolog Haakon Aars vil åpne det sexologiske rommet i møte med pasientgruppen som sliter med helseskader etter bruk av steroider.

 • Foto av Christine Wisløff
  Steroidbrukere – en lite synlig pasientgruppe

  – Ifølge et pågående forskningsprosjekt har én av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Vi må ta behovene til disse pasientene på alvor, sier Christine Wisløff, leder av Ste...

Sist oppdatert 10.07.2023