Hindre drop-out fra rusbehandling

Her finner du verktøy og opplæringsmateriell for å hindre drop-out fra rusbehandling. Presentasjon av forskning gir deg grunnleggende kunnskap. Et e-læringskurs gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out og tips til hvordan vi kan forebygge dette. Et hefte oppsummerer lokale erfaringer med å forebygge drop-out. Til slutt en nyttig sjekkliste – utformet som et tastaturunderlag!

Behandler i samtale med pasient

​Hvorfor er det viktig å hindre drop-out fra rusbehandling?

Å fullføre planlagt rusbehandling gir gode resultater og hjelper pasientene våre. Men en betydelig andel av pasenter i rusbehandling dropper ut før behandlingen er planlagt avsluttet. Dette kan få negative konsekvenser både for den enkelte pasient, pårørende og tjenestestedene.

Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler at risiko for behandlingsavbrudd og tiltak for å forebygge kartlegges tidlig i behandlingsforløpet. Alle som arbeider med rusbehandling bør derfor ha kunnskap om risikofaktorene og kunne sette i gang virksomme tiltak. ​

​Hva er risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling?

Forskning viser at de fire viktigste risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling er:

  • Redusert kognitiv funksjon
  • Dårlig behandlingsallianse
  • Personlighetsproblematikk
  • Ung alder

Kilde: Brorson m.fl. (2013)

Se Hanne H. Brorson presentere forskningsfunnene på 12 minutter eller se en kort oppsummering i en animasjon på ett minutt

E-læringskurs om å forebygge drop-out

Dette kurset er laget for alle som arbeider med rusbehandling og gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out, og tips til hvordan du kan forebygge dette. Dersom du har tilgang til helseforetakenes læringsportal, kan du gjennomføre kurset der for å få det dokumentert. Hvis ikke, har du fri tilgang til kursene her.

Gjennomføringstid: Ca 30 minutter 

Ta e-læringskurset Hindre drop-out fra rusbehandling

Sjekkliste mot drop-out

Sjekklisten minner deg som helsepersonell om faktorer som har sterkest sammenheng med drop-out. Gjelder noen av risikofaktorene din pasient? Hvis ja; se kliniske tips og råd for å oppveie risikoen.

Se sjekklisten her

Sjekkliste illustrasjon

​​Lokale erfaringer med å forebygge drop-out

Forside av rapport om å hindre dropout

I statsbudsjettet for 2014 ble det satt av midler til å etablere egne drop out-team i alle helseregioner, som skulle utvikle metoder og tiltak som kan hindre frafall fra rusbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB fikk i oppdrag å koordinere arbeidet. Kunnskap og erfaringer fra prosjektet er oppsummert i et hefte hvor du kan lese om oppsøkende likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer.

Du får tilsendt heftet Hindre drop-out fra rusbehandling – erfaringer fra et nasjonalt prosjekt (2016) ved å sende e-post til tsb@ous-hf.no.

 

Lyst til å lære mer?

Spilleliste på YouTube

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har laget en rekke filmer om temaet drop-out fra rusbehandling som kan være nyttig:

Se spillelist​en «Hindre drop-out fra rusbehandling» på Youtube

Drop-out ikke en impulsiv handling

Pasienter som bryter ut av rusbehandlingen gjør dette selv om de tror de kunne ha fått hjelp om de ble værende. Det er et av funnene i en studie fra døgninstitusjon i Møre og Romsdal som er publisert i Journal of social work practice in the addictions.

Les mer (Korus)​

Tilbakemeldingssystem i rusbehandling fremmer brukermedvirkning

En fagartikkel oppsummerer erfaringer fra "milepælsmøter" der pasientene fikk en strukturert gjennomgang av behandlingsplan og utvikling. 

Les fagartikkelen (sykepleien.no)

Hva hindrer unge voksne i å møte til rusbehandling?

En vitenskapelig artikkel fra Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus gir innsikt i dette.

Les artikkelen (sykepleien.no)​

Sist oppdatert 19.02.2024