Kognitiv funksjon og rusbehandling

En av de største risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling er nedsatt kognitiv fungering. Alle som arbeider med rusbehandling bør derfor vite hvorfor kognisjon er viktig, og ta hensyn til pasientens kognitive fungering i behandling. Her finner du en rekke opplæringsressurser om temaet.

Behandler smiler og holder en mannlig pasient på skulderen.

​Hva er kognitive funksjoner?

Kognitive funksjoner er de mentale funksjonene som har betydning for erkjennelse, tenkning og kunnskapstilegnelse. Kognitive funksjoner omfatter sanseoppfattelser (persepsjon), oppmerksomhet (konsentrasjonsevne), hukommelse og logiske evner (begrepsdannelse, resonnerende evner, teoretisk intelligens), problemløsning og språk. Uttrykket «kognitivt» opptrer ofte som motsetning til «følelsesmessig» eller «intuitivt» (Store norske leksikon, 2020).

I henhold til nasjonale faglige retningslinjer bør kartlegging og utredning omfatte kognitiv funksjon

E-læring om rusbehandling og kognisjon

E-læringskurset «Rusbehandling og kognisjon» er et spillbasert kurs for ansatte i rusbehandling med begrenset forkunnskap om kognisjon, og er relevant uansett om du jobber i poliklinikk eller døgnbehandling. 

Kurset følger tre behandlere som på ulikt vis møter pasientens kognitive utfordringer. Én av behandlerne er nyansatt i TSB, mens de to andre er erfarne klinikere – der den ene kjenner på en skepsis til nye satsinger, mens den andre opplever tidsnød og en altfor travel hverdag.

Kurset skal stimulere til nysgjerrighet på kognisjon – både i kartlegging og utredning, men også underveis i behandlingen. Tematisering av kognitiv funksjon krever en systematisk tilnærming og bruk av validerte verktøy. I kurset vises eksempler fra bruk av screeningverktøyet MoCa​, men man får også kjennskap til andre nyttige verktøy.

Ta e-læringskurset "Rusbehandling og kognisjon"

Kognisjon e-læring

Møt behandlerne Sofie, Trond og Irene i nettkurset om rusbehandling og kognitiv funksjon.

​Tilpass behandlingen til pasientenes evner

Hanne H. Brorson m.fl. har forsket på risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling. Hun har noen tips til klinikere i tilpasningen av behandlingen til pasientens kognitive funksjon.

Les hennes tips og råd til behandlere her

Hanne Brorson

Hanne H. Brorson

Lære mer om rusbehandling og kognisjon?

Her finner du andre opplæringsressurser om temaet rusbehandling og kognisjon.

Kaja Nordgren (2017): Hjernen er stjernen. Kagges forlag.

Espen Dietrichs (2018): Hva er hjernen. Universitetsforlaget.

Kari Lossius (2012): Håndbok i rusbehandling, 2. utgave.

  • Kapittel om «Hjernen og rusavhengighet» 
  • Kapittel om «Rusmiddelbruk og ADHD"

Hjernerådet
Hjernerådet samler brukerorganisasjoner og fagmiljøer som jobber med hjernen og hjernesykdom,og arbeider for god hjernehelse i befolkningen.

Til nettsiden "hjerneradet.no"

Fakta om rusmidler
Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus har i samarbeid med en rekke fagmiljøer samlet faktaark om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av ulike rusmidler.

Fakta om rusmidler

Hjernepodden
I hjernepodden hører du om hjernen og om hva søvn, mat, trening og hjernetrim kan gjøre for hjernehelsen din.

Hjernepodden

Marius Sjømæling deler erfaringer om barn av rusmisbrukere, mens professor Merete Glenne Øie er opptatt av kognitive utfordringer ved pyskiske lidelser og rus (episode av Hjernepodden 5. november 2020).

Vi lever med hjernen på godt og vondt

Psykologen
I podcasten «Psykologen»  hører du psykologspesialist Egon Hagen, som har vært borti det meste og snakker rett fra levra. Hagen har forsket på kognisjon og rus og har flere episoder rundt temaet kognisjon. Vi nevner blant annet

  • Episode 43 "Flere blir demente"

  • Episode 96 "Mental trening"

  • Episode 185 "Nei, vi blir ikke dummere"

  • Episode 165 "Mester i utsetting?"

Det er kjent at ruspasienter med generelle lærevansker har flere tilbakefall til rus og i større grad avbryter behandlingen. Likevel viser ny norsk forskning at mange pasienter med rusmiddelavhengighet har gått gjennom årevis av behandling og oppfølging uten å få en diagnose for sine lærevansker eller psykiske utviklingshemming. Les kronikk av psykologspesialist Kirsten Braatveit på forskersonen.no:

Mange pasienter med rusmiddelavhengighet har store lærevansker uten å vite om det

I filmen «Rusbehandling og kognisjon» deler klinikere ved seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus sine erfaringer med bruk av screeningverktøyet MoCA.

Hjernen er et flipperspill: En animasjonsfilm om rusmiddelbruk og effekter på hjernen, laget av Universitetssykehuset Nord-Norge.

Cannabis og hjernen – informasjonsfilm fra Helsedirektoratet:

ROP-TV

​På Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) sin egen kanal, roptv.no​, er det flere filmer​ som tar opp ulike sider av temaet kognisjon og rusbehandling.​

 

Sist oppdatert 03.03.2023