Behandling av steroidebrukere

Håndbok i diagnostikk og behandling av helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider retter seg spesielt til helsetjenesten, men er også relevant for andre faggrupper.

Bilde av forside håndbok
Håndbokens forside

Håndboka Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling av AAS-brukere (PDF)​ ble publisert i 2015. Forfatterne er en ekspertgruppe av behandlere, brukere og forskere som har samlet forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole androgene steroider som helsetema. Håndboken retter seg spesielt til helsetjenesten, men er også relevant for andre faggrupper. 

Bestilling av trykte eksemplarer

Steroideprosjektet
Oslo universitetssykehus
steroider@ous-hf.no​
Tlf 469 59 791

Håndboka er gratis og blir fritt tilsendt.

Sist oppdatert 20.03.2024