Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Kontakt oss

Nyheter

 • En gruppe mennesker som sitter i et rom
  Kurs for personer med diagnose og pårørende 2024

  Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer i regi av Senter for sjeldne diagnoser som holdes i 2024.

 • En person som holder en telefon med selvhjelpsvertøyet Ung Face it på skjermen
  Nytt selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet

  Ung Face It har som formål å styrke selvtillit, forbedre kroppsbildet og minske engstelse i sosiale situasjoner. Selvhjelpsverktøyet er heldigitalt og er tilgjengelig for alle. Det er utviklet slik at det er sikkert, og gir en trygg støtte for de som tar i bruk verktøyet.

 • En mann og en kvinne
  Hvordan er det å være ungdom med et annerledes utseende?

  Vi vet at mange fagpersoner er usikre på hvordan de best kan gi støtte eller snakke med ungdommer om utseende relaterte utfordringer. Derfor inviterer vi til en kunnskapsdag der du vil lære om hvordan du som fagperson kan snakke med disse ungdommene.

Forskning fra senteret

 • En person som holder et blad
  Genforandringer ved Aagenæs syndrom

  I 1968 beskrev barnelegen Øystein Aagenæs og medarbeidere for første gang en sykdom med gallestase og lymfødem. Sykdommen fikk senere navnet cholestasis-lymphedema syndrome 1 (LCS-1) eller Aagenæs syndrom.

 • En mann som holder hendene hardt mot øynene i smerte
  Øyesmerters påvirkning på kognitive vansker og tretthet hos personer med aniridi

  Barn og voksne med medfødt aniridi er en gruppe som ofte har fått lite oppmerksomhet innen forskning. En nylig studie har funnet at det ofte er sammenheng mellom øyesmerter og kognitive vansker hos disse personene. Det er viktig å forstå utfordringene disse menneskene står overfor.

 • En baby som holdes av en person
  Er vi sammen i dette? Parforholdets rolle for foreldre til barn med craniofaciale tilstander

  Å få et barn med en sjelden tilstand kan både styrke og utfordre et parforhold. En slik opplevelse kan sette parforholdet på prøve, men også føre til en dypere forbindelse mellom foreldrene. En ny studie ser nærmere på hvordan dette påvirker foreldre og parforholdet deres, og avdekker viktigheten av samarbeid og følelsesmessig støtte for å gi det beste for sitt barn og til hverandre.

Nettverk og forskningsprosjekt

 • En person som holder et hjerte
  Norsk nettverk for leversykdom hos barn

  ​Nettverk for leger, sykepleiere og andre fagpersoner som jobber med, og treffer pasienter med med leversykdom.

 • En person som holder et rødt hjerte
  Norsk nettverk for benign hematologi og blødersykdom

  Norsk nettverk for benign hematologi og blødersykdom er et landsdekkende kompetansenettverk for leger og sykepleiere som arbeider med utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med benigne hematologiske sykdommer og blødersykdom.

 • Kursholder står foran en forsamling med ulike deltakere
  Får man helsegevinst av kurs og samlinger?

  Ny studie skal undersøke hvilken effekt kurs har for livskvaliteten for de som lever med en sjelden diagnose.

Kurs og arrangementer av Senter for sjeldne diagnoser

 • Digitalt seminar: Hvordan støtte barna i skyggen av Huntingtons sykdom? 
  Det er vanskelig å vite hvordan man best kan støtte både familier og barn som pårørende som står overfor de komplekse utfordringene som sjeldne sykdommer som Huntingtons sykdom (HS) innebærer. Vårt mål med det digitale seminaret er å gi deg kunnskap, verktøy og trygghet i ditt arbeid og dine møter for å støtte familier og barn som rammes av HS.
  Digitalt seminar: Hvordan støtte barna i skyggen av Huntingtons sykdom? 
  6.
  desember
  2023
 • Kurs om å leve med sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue
  Senter for sjeldne diagnoser (SSD), TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer felles tredagers kurs om helsekompetanse og sjeldne diagnoser som vi har kalt Å leve med en sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue.
  Kurs om å leve med sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue
  22.
  januar
  2024
  3 dager
 • Familiekurs om CAH - medfødt binyrebarksvikt
  Senter for sjeldne diagnoser inviterer til familiekurs om medfødt binyrebarksvikt (CAH). Kurset gir familiene mulighet til å få mer kunnskap om diagnosen, få svar på spørsmål og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
  Familiekurs om CAH - medfødt binyrebarksvikt
  18.
  mars
  2024
  4 dager

Sjeldenpodden

Sjeldenpodden gir deg kunnskap om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser gjennom personlige historier og dagsaktuell forskning.

Sebraen, med sine makeløse striper, blir internasjonalt brukt som symbol på sjeldne diagnoser og for å markere den årlige sjeldendagen.

Lytt til Sjeldenpodden der du hører på podkast
En sebra med fargestriper

Redaktør for Senter for sjeldne diagnosers nettside:

Malena Grant-Falch
mgrant@ous-hf.no

Lydia Elise Nyland Andersen
lyande@ous-hf.no


Sist oppdatert 16.06.2023