Forskningsprosjekt

Vil du bidra i et forskningsprosjekt om annerledes utseende?

Senter for sjeldne diagnoser planlegger for tiden et forskningsprosjekt av et online selvhjelpsprogram for voksne med bekymringer knyttet til et utseende andre kan legge merke til.

En person holder en mobiltelefon
For å vurdere interessen for en slik studie ønsker vi deltakere til å svare på en kort undersøkelse. Foto: Shutterstock

Mange tilstander og medisinske diagnoser kan på en eller annen måte være synlig for andre. Dette kan oppleves som krevende i et samfunn med mye fokus på utseendet og føre til blant annet usikkerhet i sosiale sammenhenger.

Et engelsk forskningssenter har utviklet et online selvhjelpsprogram (Face IT) som kan styrke mestring og redusere sosial usikkerhet for voksne som synes det er utfordrende å leve med et utseende som andre kan legge merke til. Senter for sjeldne diagnoser planlegger for tiden et forskningsprosjekt der Face IT oversettes til norsk og det undersøkes om Face IT kan være til hjelp og støtte i hverdagen. 

​Vil du delta?

Vi håper du vil svare anonymt på to korte spørsmål, slik at vi kan vurdere interessen for en slik studie. Undersøkelsen tar mindre enn ett minutt.​

Undersøkelse om Face IT


Ungdomsversjon av selvhjelpsprogrammet viser god effekt

Ung Face IT, en ungdomsversjon av det samme programmet er nylig utprøvd i en større norsk randomisert og kontrollert studie, finansiert av Norges Forskningsråd. Studien viser at et online selvhjelpsprogram kan bidra til å styrke mestring og redusere sosial usikkerhet. 

Les mer om forskningsprosjektet Ung Fa​ce IT

Les også:

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 19.04.2023