Ung Face IT oppleves som nyttig for ungdommer med et annerledes utseende

Ungdommer som har testet Ung Face IT sier programmet har relevante eksempler og strategier på hvordan man kan mestre det å ha et utseende som skiller seg ut.

Hånden til en ung person tar på en tablet. Den unge personen har på seg en blå genser. Tableten er i fokus.
I løpet av 2023 vil en ny versjon av Ung Face IT bli tilgjengelig for alle. Foto: Shutterstock.

Ung Face IT er et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom som har en tilstand eller skade som påvirker utseendet, og som strever med å ha et utseende som skiller seg ut.  

Tidligere studier har bekreftet at Ung Face IT er trygt å bruke, men hva tenker egentlig ungdommene om Ung Face IT etter de har gjennomført det? Denne studien hadde som mål å undersøke hvordan ungdommer som har tatt programmet opplevde det, og hva foreldrene tenker om programmet.   


Ung Face IT passer med egne erfaringer  
Programmet tar opp forskjellige eksempler på sosiale situasjoner og kommer med forslag til mestringsstrategier man kan bruke for å  føle seg tryggere.  

Ungdommene syntes dette var relevante eksempler som de kjente seg igjen i, og  passet med deres egne erfaringer. Det å se andre med lignende erfaringer som har funnet måter å mestre krevende sosiale situasjoner på, opplevde ungdommene som svært viktig. 

Ungdommene likte også at Ung Face IT ga dem konkrete råd om hva man kan gjøre hvis noen stirrer på dem, eller spør om utseende deres.  

«Når folk ser, så er jeg blitt mye flinkere til å bare ikke bry meg» og «jeg føler meg ikke så spesiell nå lenger da, eller sånn rar», var noen av tilbakemeldingene fra ungdommene. 

Programmet kan bl​​i bedre   

Både ungdommer og foreldre fortalte at det var vanskelig å endre adferd og bruke de nye strategiene i hverdagen.  Selvhjelpsteknikkene var krevende og instruksjonene kunde vært tydeligere, var tilbakemeldinger som gikk igjen.. 

Noen av ungdommer strevde med å gjennomføre programmet fordi det var for mye tekst eller vanskelige ord og oppgaver. Det vil derfor være viktig å tilpasse og oppdatere programmet slik at det passer ungdommene bedre.   

Ung Face IT vil bli tilgjengelig for alle  

løpet av 2023 vil en ny versjon av Ung Face IT bli tilgjengelig for alle. Den nye versjonen vil være oppdatert og tilpasset tilbakemeldingene som kom fra denne studien. 

Prosjektet Ung Face IT finansieres av Norges Forskningsråd.   

Les mer om Ung Face IT:


Moa Millgård   
rådgiver, logoped   

Telefon: ​ 23 07 56 59    
E-post: moamil@ous-hf.no​   

Sist oppdatert 06.03.2023