Forskning

Å snakke med ungdommer om å ha et annerledes utseende kan være vanskelig for mange foreldre

Foreldre til ungdom som har et annerledes utseende trenger relevant og lett tilgjengelig støtte for å bli mer trygge til å snakke om utseenderelaterte tema.

Foto: Shutterstock/fizkes

​Mange ungdommer har en medfødt diagnose eller er blitt rammet av noe (ervervet tilstand) som medfører at det fysiske utseendet skiller seg ut. I ungdomstiden, kan det å skille seg ut være vanskelig. Å leve med et annerledes utseende kan derfor påvirke ungdommers liv og psykiske helse.

Nettbasert støtte

Ved Senter for sjeldne diagnoser pågår det et større prosjekt som undersøker effekten av et nettbasert intervensjonsprogram, kalt Ung Face IT. Dette programmet er ment for å hjelpe ungdom til å mestre det å ha et annerledes utseende og formidler nyttige verktøy som kan brukes til å håndtere vanskelige sosiale situasjoner. Som del av dette prosjektet, ble det gjennomført en intervjustudie med 18 foreldre som var mor eller far til en ungdom med en tilstand som medfører et annerledes utseende. Hensikten med intervjustudien var å få en dypere forståelse for hvordan foreldre til ungdommer med et annerledes utseende opplever å snakke om tema relatert til ungdommenes utseende.

Samtale i riktig kontekst

Resultatene fra intervjustudien viste at foreldrene hadde ulike samtaleerfaringer. Mange foreldre opplevde det som vanskelig å snakke om? ungdommens utseende, men noen opplevde også at det gode forholdet de hadde til ungdommen gjorde det lettere. Foreldrene benyttet ulike kontekster når de tok initiativ til å snakke med ungdommen, for eksempel når ungdommen uttrykte et behov for omsorg eller ble oppfattet som nedfor og trist. Det var også viktig for flere foreldre å velge en samtalekontekst som føltes «riktig», som følge av at det ikke alltid føltes lett å starte en samtale som rettet fokus mot at ungdommens utseende var annerledes. Noen fryktet at slike samtaler kunne skape utseenderelaterte bekymringer hos ungdommen. Det var imidlertid flere foreldre som la vekt på at åpen kommunikasjon med ungdommen gjorde dem i stand til å holde seg oppdatert på hvordan ungdommen tilpasset seg både mentalt og sosialt til det å ha et annerledes utseende.

Behov for mer kunnskap i hjelpeapparatet

Intervjustudien konkluderte med at det er et behov for relevant og lett tilgjengelig støtte som kan hjelpe foreldre med å bli mer trygge til å snakke med sine ungdommer om utseenderelaterte problemstillinger. Helsepersonell kan også trenge opplæring i hvordan de kan veilede og styrke foreldres kompetanse så de føler seg tryggere på at åpen kommunikasjon rundt sensitive tema bidrar til å gi ungdommer emosjonell støtte, råd, og oppmuntring.

Av:

Deniz Zelihić
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
Doktorgradsstipendiat
E-post: denzel@ous-hf.no

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Senterets tjenester er rettet mot fagpersoner innen helse, skole, barnehage og myndigheter, i tillegg til pasienter og pårørende.
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 19.07.2023