Forskning

Ung Face IT er kostnadseffektivt

Ung Face IT er en kostnadseffektiv måte for helsevesenet å støtte ungdom som strever med utseenderelaterte utfordringer.

Fire stabler med mynter i nedgående rekkefølge. En hånd som plukker myntene fra den minste stabelen med mynter .
Ung Face IT er et selvhjelpsprogram for ungdom som har en tilstand eller skade som påvirker utseendet og som opplever at de strever med utseenderelaterte utfordringer. Foto: Shutterstock

Ung Face IT er utviklet for å hjelpe ungdommer med et annerledes utseende til å få et bedre kroppsbilde og redusere symptomer på sosial angst. Programmet er et nettbasert selvhjelpsprogram og er basert på teknikker fra kognitiv atferdsterapi (CBT) og sosial ferdighetstrening (SST). 

Viktig å kartlegge kostnader for helsetjenesten

Før Ung Face IT blir gjort tilgjengelig for ungdom i Norge var det viktig å kartlegge kostnadene knyttet til programmet. Hensikten med studien var derfor å gjennomføre en helseøkonomisk analyse. Ved en helseøkonomisk analyse ser man på hvor bra programmet fungerer i relasjon til hva det ville koste samfunnet å ta det i bruk. 

Programmet er rimelig

Siden Ung Face IT er nettbasert og ungdommene gjennomfører programmet selvstendig, er det lave kostnader assosiert med bruk av programmet. Kostnader knyttet til Ung Face IT er bruk og oppdateringer av nettsiden, lønn til helsepersonell ansvarlige for vedlikehold, informasjonsspredning og support. Selv om programmet kommer til å bli brukt av relativt få ungdommer er det assosiert med lave kostnader, og derfor rimelig å implementere.

Godt innenfor terskelverdien 

For å beregne kostnadseffektivitet gikk vi ut fra Helsedirektoratets anbefalinger om å bruke en såkalt kostnad-per-QALY-analyse. QALY (quality-adjusted life-year) betyr kvalitetsjustert leveår og handler om hvor stor nytte en intervensjon kan forventes å oppnå. Nytten defineres som økt livslengde og/eller livskvalitet.

I vår studie fant vi at kostnaden for Ung Face IT er omtrent 63 500 kroner per QALY, som er godt innenfor terskelverdien for kostnader for intervensjoner i norsk helsetjeneste (omtrent mellom 275 000 - 825 000 NOK/QALY). ​

Vet ikke hva totale kostnadene blir 

Det finnes generelt sett mangel på psykologisk støtte til ungdom som lever med et utseende som skiller seg ut. Derfor har vi ikke kunnet sammenligne Ung Face IT med andre typer støtte. Vi vet for eksempel ikke om bruk av programmet reduserer behov for andre helsetjenester, som minsker de totale kostnadene for helsevesenet.  

Totalt sett kan vi konstatere at Ung Face IT er et økonomisk fordelaktig verktøy som ligger godt innenfor terskelverdien for kostnader for intervensjoner i norsk helsetjeneste. 

Johanna Kling

PhD, psykolog 

Sist oppdatert 14.11.2022