Kartleggingsverktøy

The revised Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r), er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative pasienter kan oppleve. ESAS er utviklet for bruk hos pasienter med kreft i palliativ fase, men det egner seg også for bruk hos pasienter med alvorlig og/eller livstruende sykdom uavhengig av diagnose.

ESAS-r anbefales som standard kartleggingsverktøy i palliativ virksomhet i Norge, både i spesialist og kommunehelsetjenesten.

Retningslinje for bruk av ESAS

ESAS skjema med kroppskart

ESAS Pasientinformasjon

Grafisk oversikt over registrerte symptomer, ESAS-r

ESAS til grafisk registrering i DIPS – veileder

eHåndbok - ESAS DIPS Arena

Undervisningsfilm om ESAS

ESAS på flere språk

Cancer Care Ontario har tilgjengelig ESAS-r på 36 ulike språk. Du finner dem under "General Symptoms".

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i Nord), har oversatt ESAS-r på samisk(PDF).

Relevant litteratur

​​Det er utviklet eget skåringsverktøy for smertekartlegging av personer med demens og utviklingshemming.

MOBID-2 skjemaOpplæringsfilmer MOBID-2

Relevant litteratur

​​Patient Health Questionnaire – 9 (PHQ-9) består av 9 spørsmål og måler sentrale symptomer på depresjon. Spørreskjemaet brukes både i klinikk og forskning. PHQ-9 er utilstrekkelig for å stille en diagnose. I tillegg trengs en klinisk vurdering av kompetent helsepersonell der all relevant informasjon, bl.a. pasientens nåværende livssituasjon, tidligere sykehistorie og ledsagende symptomer vurderes. Norsk forening for kognitiv medisin har utarbeidet en skåringsmanual som hjelp til å tolke svarene. 

PHQ-9 - Patient Health Questionnaire - 9​ PHQ-9 - Skåringsmanual​​

Chalder Fatigue questionnaire (FQ) kan benyttes for en mer detaljert kartlegging av nivået på fatigue (kronisk tretthet). Spørreskjemaet måler nivået av symptomer siste måneden sammenlignet med når pasienten sist følte seg bra. Skjemaet anvendes både i klinikk og forskning. 
FQ har 11 spørsmål som måler fysisk og mental fatigue. I tillegg har FQ to spørsmål om varighet og omfang. Hvert spørsmål skåres med en Likert skala (0 – 3), der høyere total skår betyr høyere nivå av fatigue (33 = maksimum skår). 
 
I forskning benyttes en dikotomisert skår for å identifisere personer med fatigue. Hvert svar dikotomiseres (0-1 = 0 og 2-3 = 1). En total dikotomisert skår på ≥4 indikerer betydelig fatigue. Dersom varighet er 6 måneder eller mer, defineres det som kronisk fatigue (1;2).
Litteratur
1. Cella M, Chalder T. Measuring fatigue in clinical and community settings. J Psychosom Res. 2010;69(1):17-22. Tilgjengelig fra: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399909004176?via%3Dihub​
2. Dahl AA, Grotmol KS, Hjermstad MJ, Kiserud CE, Loge JH. Norwegian reference data on the Fatigue Questionnaire and the Patient Health Questionnaire-9 and their ​interrelationship. Ann Gen Psychiatry. 2020;19:60. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7547512/pdf/12991_2020_Article_311.pdf​
Sist oppdatert 09.06.2023