Vellykket kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge

Kurset «Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge» ble arrangert for tredje gang av tre fagmiljøer for søvn; SOVno, NOSM (Norsk forening for søvnmedisin) og NevSom. Mange temaer om søvn hos barn og unge ble dekket i kurset som gikk over flere dager.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: Karin Naphaug

Kurskomiteen for barnesøvnkurset: Morten Engstrøm, Berit Hjelde Hansen, Karoline Lode-Kolz og Elisabet Aune.

Manglende krav til kunnskap om søvn

Kurset har tidligere blitt holdt i Stavanger og Oslo. For å sikre god geografisk spredning valgte arrangørene denne gangen valgt å holde kurset i Midt-Norge, nærmere bestemt Trondheim. Kurset varte mandag 4. - onsdag 6. mars, mens workshopen ble holdt torsdag 7. mars.

Det var stor interesse for kurset, og 55 deltakere, hvorav de fleste var leger fra ulike spesialiteter, men også psykologer, KNF-teknikere (klinisk nevrofysiologi), sykepleiere/helsesykepleiere og vernepleiere.

- Den store interessen for kurset handler kanskje om at hverken pediatri, barne- og ungdomspsykiatri eller allmennmedisin har formelle krav til kunnskap om det viktige fagområdet søvn og søvnmedisin, samtidig som klinikere opplever stort behov for kunnskap i klinikken i møte med pasienter, sier en av kurslederne, Berit Hjelde Hansen fra NevSom. - Kurset dekker et kunnskapshull, og bør etter hvert inn i de formelle utdanninger av leger og annet helsepersonell, mener hun.

Kurset ga blant annet innføring i basal søvnfysiologi, en oversikt over symptomer, utredning og behandling av søvnsykdommer hos barn og ungdom, inklusive i spesielle kliniske populasjoner.

Kurskomiteen bestod av Berit Hjelde Hansen (NevSom/Norsk Forening for Søvnmedisin NOSM), Karoline Lode-Kolz (NOSM/SUS), Elisabet Aune (St. Olav) og Morten Engstrøm (NOSM/St.Olav). De gjorde en veldig god jobb og ledet kurset med stødig hånd fra mandag til torsdag.

Workshopen ble holdt på torsdagen og ga grundig innføring i ikke-medikamentelle behandlinger av insomni og døgnrytmelidelser.  

Foreleserne og program

Programmet inneholdt mange aspekter ved søvn hos barn. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at særlig det tverrfaglige aspektet – at søvnmedisinske problemstillinger ble presentert fra ulike spesialiteter –  og at kasuistikker ble diskutert av deltagere med ulike spesialiteter og fagbakgrunner ble fremhevet som særlig nyttig.

Her er noen av bolkene, som alle ga nyttige diskusjoner:

  • Søvnfysiologi/Søvnens betydning for utvikling og helse. Foreleser: Karoline Lode-Kolz (SUS)
  • Utredning av søvnsykdommer. Foreleser: Kornelia Beiske (EEG laboratoriet/Lovisenberg Diakonale Sykehus)
  • Insomni og døgnrytmeforstyrrelser: Foreleser: Bjørn Bjorvatn (SOVno)
  • Hypersomnier Foreleser: Berit Hjelde Hansen (NevSom)
  • Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn ved Vegard Hovland (OUS), Maria Vollsæter (Haukeland Sykehus) og Harald Hrubos-Strøm (NOSM/Ahus)

Workshop:

Som under forrige barnesøvnkurs var det tilbud om en ekstra workshop om ikke-farmakologisk behandling av insomni, døgnrytmeforstyrrelser og mareritt hos barn og ungdom. Kursleder var psykolog Ane Wilhelmsen-Langeland, Helse Bergen.

 

Anbefalt og godkjent

Kurset er en del av en kurspakke som de søvnmedisinske miljøene anbefaler gjennomført hvis man ønsker å sertifisere seg som søvnekspert. Det er også godkjent av Norsk Legeforening med kursnr. 35667, og som vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening.

NOSM planlegger å gjennomføre dette kurset hvert annet år, og har allerede startet innledende planlegging for kurset i 2026, som vi håper kan avholdes i Tromsø.

Materiell om hypersomnier

Se NevSoms materiell om hypersomniene narkolepsi, ididopatisk hypersomni og Kleine-Levins syndrom her

 

Marit Skram, NevSom

 

Til NevSoms forside

 

Sist oppdatert 12.03.2024