Tredje doktorgrad fra NevSoms narkolepsiprosjekt

Rannveig Viste disputerte med avhandling om narkolepsi

8. desember disputerte Rannveig Viste, med sin avhandling om narkolepsi, som hun har tatt ved NevSoms forskningsprosjekt «Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge». Avhandlingens tittel er "Narcolepsy after the H1N1 pandemic – an immunogenetic approach for understanding post-H1N1 narcolepsy type 1 pathogenesis".

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: Marit Skram

Her er doktoranden, komitéen og hovedveileder like etter disputasen. Fra venstre: Førsteamanuensis Morten Engstrøm, professor Shuo-Wang Qiao, professor emeritus Hans Erik Heier, ph.d. Rannveig Viste, hovedveileder ph.d. Stine Knudsen Heier, professor emerita Anne-Marie Landtblom.

Marit Skram, NevSom

Om avhandlingen og Vistes forskning

Både i Norge og flere andre europeiske land ble det registrert en markant økning i nye tilfeller av narkolepsi etter svineinfluensa pandemien, eller Influensa A (H1N1) som den heter i medisinsk fagterminologi, og vaksinasjonskampanjen med Pandemrix-vaksinen vinteren 2009/10. I avhandlingen har Rannveig Viste og medarbeidere sett på narkolepsi fra litt ulike vinkler for å forsøke å forstå hvordan sykdommen oppstår og utvikler seg, og for å undersøke om narkolepsi etter pandemien er samme sykdommen som narkolepsi før pandemien. Alle pasientene som er med i prosjektet utviklet narkolepsi etter pandemien. Flertallet var vaksinert med Pandemrix-vaksinen. For de aspektene av sykdommen de har undersøkt her peker det i retning av at det er samme sykdom. De fant ikke holdepunkter for at det finnes et sykdomsspekter i nære slektninger (søsken, foreldre). 

Prøveforelesning

Prøveforelesningen hadde tittelen "Rapid-Eye-Movement Sleep Behavior Disorder (RBD) in Narcolepsy type 1 and Parkinson-like disorders – Differences and similarities". Hun foreleste om ulike søvnaspekter knyttet til RBD, narkolepsi, og Parkinson-lignende sykdommer. Presentasjonen inkluderte blant annet forklaring av polysomnografi og fenomener rundt REM-søvn uten atoni (atoni = manglende muskelspenning) i Parkinsons sykdom og narkolepsi.

En dame på et podium foran en stor skjerm

Foto: Marit Skram

Fra prøveforelesningen: Rannveig Viste viser frem en sammenligning av to hypnogrammer, fra en frisk person og en med narkolepsi.

Etter at Rannveig Viste hadde presentert avhandlingen, og forsvart denne i dialog med første- og andreopponent, gikk komitéen ut, og etter en kort konferering kom de tilbake og var enstemmige i at kandidaten hadde forsvart sin avhandling på en utmerket måte. Herved ble Rannveig Viste tildelt doktorgraden ph.d, som står for philosophiae doctor.

En person som står bak et bord med mat og drikke på;

Foto: Marit Skram

Hovedveileder Stine Knudsen Heier var en av de mange som gratulerte Rannveig Viste etter disputasen, her fra mottakelsen som ble holdt på Blindern.

 

Disputasen hadde følgende deltakere:

  • Leder for disputasen: Professor emeritus Hans Erik Heier, UiO
  • Første opponent: Professor emerita Anne-Marie Landtblom, Uppsala universitet, Sverige
  • Andre opponent: Førsteamanuensis Morten Engstrøm, NTNU
  • Tredje medlem og leder av evalueringskomiteen: Professor Shuo-Wang Qiao, UiO
  • Hovedveileder: Prosjektleder ph.d. Stine Knudsen Heier, UiO og NevSom
  • Biveiledere: Førsteamanuensis Birgitte Rahbek Kornum, København universitet og professor Benedicte Alexandra Lie, UiO

Tid og sted: Disputas og prøveforelesning ble holdt den 8. desember 2023, på Blindern. Doktorgraden er tatt på NevSom, og Medisinsk fakultet på UiO.

En kvinne som holder et stykke papir

Foto: Marit Skram

Her er Rannveig Viste på kontoret, med avhandling sin. Den består at fire vitenskapelige artikler publisert i tre forskjellige anerkjente vitenskapelige tidsskrift.

 

De fire artiklene avhandlingen er basert på er: 

Increased muscle activity during sleep and more RBD symptoms in H1N1-(Pandemrix)-vaccinated narcolepsy type 1 patients compared with their non-narcoleptic siblings
Rannveig Viste, Louise F Follin, Birgitte R Kornum, Benedicte A Lie, Marte K Viken, Per M Thorsby, Terje Rootwelt, Julie A E Christensen, Stine Knudsen-Heier. Sleep, 2022  ​​

Narcolepsy type 1 patients have lower levels of effector memory CD4 + T cells compared to their siblings when controlling for H1N1-(Pandemrix™)-vaccination and HLA DQB1∗06:02 status
Rannveig Viste, Benedicte A Lie, Marte K Viken, Terje Rootwelt, Stine Knudsen-Heier, Birgitte R Kornum. Sleep med 2021

High nocturnal sleep fragmentation is associated with low T lymphocyte P2Y11 protein levels in narcolepsy type 1
Rannveig Viste, Marte K Viken, Benedicte A Lie, Hilde T Juvodden, Sebjørg E H Nordstrand, Per M Thorsby, Terje Rootwelt, Birgitte R Kornum, Stine Knudsen-Heier. Sleep 2021

Long-term improvement after combined immunomodulation in early post-H1N1 vaccination narcolepsy
Viste R, Soosai J, Vikin T, Thorsby PM, Nilsen KB, Knudsen S. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2017

 

 

Avhandlingen

Tittel: Narcolepsy after the H1N1 pandemic - an immunogenetic approach for understanding post-H1N1 narcolepsy type 1 pathogenesis. Avhandlingen kan leses fra UiOs vitenarkiv her.

Både i Norge og flere andre europeiske land ble det registrert en markant økning i nye tilfeller av narkolepsi etter svineinfluensa pandemien, eller Influensa A (H1N1) som den heter i medisinsk fagterminologi, og vaksinasjonskampanjen med Pandemrix-vaksinen vinteren 2009/10. I denne avhandlingen har Rannveig Viste og medarbeidere sett på narkolepsi fra litt ulike vinkler for å forsøke å forstå hvordan sykdommen oppstår og utvikler seg, og for å undersøke om narkolepsi etter pandemien er samme sykdom som narkolepsi før pandemien. Alle pasientene som er med i prosjektet utviklet narkolepsi etter pandemien. Flertallet var vaksinert med Pandemrix-vaksinen. 

For de aspektene av sykdommen de har undersøkt her peker det i retning av at det er samme sykdom. De fant ikke holdepunkter for at det finnes et sykdomsspekter i nære slektninger (søsken, foreldre). 

Narkolepsi skyldes at nerver som er viktige for søvn- og våkenhetsreguleringen er skadet, sannsynligvis fordi kroppen har reagert mot sine egne celler og helt eller delvis ødelagt dem (autoimmun reaksjon). Hypotesen er at immunsystemet er involvert i sykdomsutviklingen fordi flere genvarianter assosiert med narkolepsi er knyttet til immunsystemet. Forskerne observerte litt effekt fra immunmodulerende behandling i en pasient. Videre gjenfant forskerne genvarianter som er assosiert med narkolepsi før pandemien i pasientene som utviklet narkolepsi etter pandemien. De fant også et gen som kan være knyttet til regulering av søvnstabilitet, men det er et funn som må undersøkes i flere pasienter før man kan si noe mer om virkningsmåten. Videre undersøkte forskerne nattesøvnen og bekreftet at de fleste pasientene med narkolepsi etter pandemien også har ustabil nattesøvn med hyppige oppvåkninger, mye muskelbevegelser og drømmeutlevelse. De viste at alvorlighetsgraden av dette kan være direkte assosiert med de antatt ødelagte nervene. 

 

Engelsk sammendrag på UiOs nettside

 

Om disputas og prøveforelesning

En disputas er den avsluttende prøven for å oppnå doktorgraden (den høyeste akademiske graden). Under en disputas ved et universitet eller en høyskole forsvarer kandidaten (doktoranden) offentlig sin doktoravhandling overfor opponentenes kritikk (disputerer). (Store norske leksikon).

 

En prøveforelesning er en offentlig presentasjon knyttet til doktoravhandlingen, der kandidaten viser kunnskap og formidlingsevne. Etterpå stiller eksamenskomiteen spørsmål for å vurdere kandidatens kompetanse. (Chat gpt.)

 

Les mer om NevSoms forskningsprosjekt ”Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024