Overvekt/fedme og andre følgetilstander hos personer med narkolepsi

Narkolepsi og overvekt

Narkolepsi er en søvnsykdom som kan ha alvorlige konsekvenser for dem som blir rammet. Sykdommen er forbundet med følgetilstander som psykiatriske symptomer og medisinske tilstander som overvekt og fedme.  Sebjørg Hesla Nordstrand og kollegaer undersøkte 91 personer med narkolepsi over en periode på to og et halvt år for å se nærmere på sammenhengen mellom narkolepsi og medisinske følgetilstander, spesielt overvekt og fedme. Alle 91 fikk narkolepsi etter høsten 2009.

En person som står foran et tre
Sebjørg Hesla Nordstrand og kollegaer har undersøkt sammenhengen mellom narkolepsi og overvekt/fedme. Foto: Marit Skram.

​Marit Skram, NevSom

Fra februar 2014 til september 2017 ble 91 personer fulgt. Av disse hadde 80 personer tatt Pandemrix-vaksinen vinteren 2009–2010.

Sebjørg Hesla Nordstrand og hennes kollegaer fant at blant barna var 16 av jentene (70 prosent) og 10 av guttene (40 prosent) overvektige eller hadde fedme. Blant de voksne var 19 kvinner (58 prosent) og 7 menn (70 prosent) overvektige eller hadde fedme. Omtrent halvparten av personene i studien hadde en eller flere andre medisinske tilstander i tillegg til narkolepsi. Forskerne fant også alvorlige fatigue-symptomer (vedvarende tretthet) hos både barn og voksne.

Sammenheng mellom narkol​​epsi og fedme

Forskerne ønsket å undersøke om det var faktorer som var forbundet med overvekt og fedme. De fant at det var en forbindelse mellom medisinske følgetilstander og barn med overvekt eller fedme.  Overvekt og fedme hos barn var også assosiert med hvor trøtte barna følte seg. Hos voksne fant man ingen slike sammenhenger.

Studien viser at forekomsten av overvekt og fedme er høyere hos de som har narkolepsi, enn hos resten av den norske befolkningen, særlig når det gjelder barn. I den norske barnepopulasjonen har 13,8 prosent av overvekt eller fedme, mens i utvalget som ble undersøkt her, gjaldt det for 70 prosent av jentene og 40 prosent av guttene.

Individuell oppf​ølging

Sebjørg Hesla Nordstrand og hennes kollegaer konkluderer med at det er viktig å følge med på pasienter med narkolepsi med tanke på utvikling av fedme, som er en sterk risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Det er derfor viktig med individuell oppfølging og behandling av denne pasientgruppen.

Andre artikler om narkolepsi​​

Artikkelen om narkolepsi og overvekt er den tredje i Sebjørg Heslas doktorgrad om narkolepsi. Les om de to andre artiklene her.
Psykiatriske symptomer hos pasienter med narkolepsiEndring i livskvalitet hos pasienter med narkolepsi

Referanse​

Obesity and other medical comorbidities among NT1 patients after the Norwegian H1N1 influenza epidemic and vaccination campaign.

Sebjørg E H Nordstrand, Hilde T Juvodden, Rannveig Viste, Terje Rootwelt, Tor-Ivar Karlsen, Per M Thorsby, David Swanson, Kristian Bernhard Nilsen, Berit H Hansen, Stine Knudsen-Heier. Sleep, Volume 43, Issue 5, May 2020.

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024