Barn med autisme. ASF: 2–14

En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering. ASF: 2–14 er basert på en tidligere studie på små barn. Nå ønsker prosjektleder Anett Kaale og hennes kollegaer å innhente ny informasjon om de samme barna.

En person som snakker inn i en mikrofon
I juni 2017 arrangerte NevSom, i samarbeid med prosjektgruppen for ASF: 2-14 et seminar om autisme for foreldre og lærere til barn med autisme. Her er prosjektleder Anett Kaale holde seminarets åpningsforedrag (foto: Adriane Lunde).

Bakgrun​​n og hensikt

For å gi bedre og mer individualisert hjelp til barn med ASF og deres familier trenger vi mer kunnskap om barns utvikling over tid, forhold som bidrar til ulike utviklingsforløp, tilbud og tiltak i skolealderen og langtidseffekten av tidlige tiltak.

Hvem in​​viteres til å delta?

ASF: 2-14 er en oppfølgingsstudie av barna som tidligere deltok i intervensjonsstudien «Effekt av å trene felles oppmerksomhet hos små barn med autisme: en randomisert og kontrollert studie». Barna var fra 2 til 4 år da de ble med i denne studien. De er nå fra 10 til 14 år gamle.

Hva betyr det å delta i studien?

Vi ønsker å innhente ny og oppdatert informasjon om alle barna, og se denne i sammenheng med informasjonen vi har fra da barna var små. Slik vil vi ha en unik mulighet til å bidra til ny kunnskap om hvordan tidlig atferd og tidlig intervensjon påvirker senere språklig, kognitiv og sosial fungering hos barn med ASF

Ny informasjon om barna vil innhentes på tre måter:

 • En ca. tre timers undersøkelse med fokus på barnets språk og kognitiv og sosial fungering.
 • Spørreskjema om barnets fungering og hjelpetilbud som fylles ut av barnas foreldre.
 • Spørreskjema om barnets fungering og skoletilbud som fylles ut av barnets lærer.

Vitenskapelig bety​dning

Studien vil ha både teoretiske og kliniske implikasjoner. Den vil gi verdifull kunnskap om utvikling fra tidlig førskole- til skolealder, bedre forståelse av prognose og mer kunnskap om behandling som kan bidra til positive utvikling og forhindre tilleggsproblemer; kunnskap som kan lede til bedre livskvalitet for barn med ASF og deres familier.

Om prosjektet​​

Ansvarlig​​ in​​stitusjon

Oslo universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

Prosj​​​​ektleder

Anett Kaale, ph.d., OUS, NevSom. 

 • anett.kaale@ous-hf.no eller anett.kaale@isp.uio.no
 • Tlf: 41 78 00 45​

Foto av Anett Kaale
Anett Kaale, prosjektleder (foto: Marit Skram)

​Prosjektmedarbeidere​

 • Lars Smith, psykolog, professor emeritus, Universitetet i Oslo (UiO)
 • Elen Gjevik, lege, ph.d., BUP Mortensrud, OUS
 • Terje Nærland, forsker, NevSom, OUS
 • Kenneth Larsen, rådgiver, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom
 • Ole Andreassen, professor, UiO
 • Stine Tanggaard, forskingsassistent, NevSom, OUS (t.o.m. juni 2016)
 • Ann Cathrin Gjevikhaug, spesialpedagog, forskingsassistent, NevSom, OUS
 • Tonje C. Thysnes, forskingsassistent, NevSom, OUS (t.o.m. juni 2016)
 • Adriane L. Lunde, forskingsassistent, NevSom, OUS

Fina​​​n​​siering

ASF: 2-14 finansieres av Helse Sør Øst, NevSom, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Sør og Øst og NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser), ved UiO.

The role of context in language development for children with autism spectrum disorder (frontiersin.org)Frontiers in Psychology. 2020 Dec 23. Sánchez Pérez P, Nordahl-Hansen A, Kaale A. Norsk sammendrag: Språk hos små barn med autismespekterforstyrrelse: forskjellig hjemme og i barnehagen?

Evaluating Sex and Age Differences in ADI-R and ADOS Scores in a Large European Multi-site Sample of Individuals with Autism Spectrum Disorder

J Autism Dev Disord. 2018 Jul;48(7):2490-2505. PMID: 29468576. Tillman J, Ashwood K, Absoud M, Bölte S, Bonnet-Brilhault F, Buitelaar JK, Calderoni S, Calvo R, Canal-Bedia R, Canitano R, De Bildt A, Gomot M, Hoekstra PJ, Kaale A, McConachie H, Murphy DG, Narzisi A, Oosterling I, Pejovic-Milovancevic M, Persico AM, Puig O, Roeyers H, Rommelse N, Sacco R, Scandurra V, Stanfield AC, Zander E, Charman T.

Early interaction in autism spectrum disorder: Mothers' and children's behaviours during j​oint engagement (wiley.com)
Child Care Health Dev. 2018; 44: 312– 318.  PMID: 29034499 Kaale, A, Smith, L, Nordahl‐Hansen, A, Fagerland, MW, Kasari, C.

Relations between specific and global outcome measures in a social-communication intervention for children with autism spectrum disorder (sciencedirect.com).
Research in Autism Spectrum Disorders,Volumes 29–30, (2016). Pages 19-29. Anders Nordahl-Hansen, Sue Fletcher-Watson, Helen McConachie, Anett Kaale.

Preschool-based social-communication treatment for children with autism: 12-month follow-up of a randomized trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53 (2), 188-198. doi: 10.1016/j.jaac.2013.09.019. Kaale, A., Fagerland, M.W., Martinsen, E.W., & Smith, L. (2014).

 A randomized controlled trial of preschool-based joint attention treatment for children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53 (1), 97-105. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02450.  Kaale, A., Smith, L., & Sponheim, E. (2012).

Kaale, A. (2014) Effektiv behandling for barn med autisme. Forskning.no

Andre prosjekter om autisme hos NevSom

Sist oppdatert 13.05.2024