Annerledes hjerneaktivering hos narkolepsipasienter i humor-eksperiment

I en norsk studie som er publisert i det internasjonale tidsskriftet SLEEP har vi undersøkt hjerneaktiveringen hos pasienter med narkolepsi i et humor-eksperiment ved hjelp av funksjonell MR. Vi fant annerledes hjerneaktivering hos pasientene sammenlignet med deres slektninger når de så filmer som de ikke syns var morsomme.

En person som smiler for kameraet
Lege Hilde T. Juvodden jobber ved NevSom, der hun også tok sin doktorgrad – Pathogenesis of Narcolepsy after H1N1-vaccination – a neuroimaging and immunogenetic study. Foto: Marit Skram.

Hilde T. Juvodden, NevSom.

Søvnsykdommen narkolepsi kjennetegnes av en overdreven søvntrang på dagtid, oppstykket nattesøvn og katapleksi (tap av muskeltonus ofte utløst av følelser). Katapleksi utløses ofte av positive følelser som for eksempel humor. Et katapleksianfall kan gi små utslag som bare et nikk med hodet, men det kan også gi tap av muskeltonus i flere muskler i armer og bein som kan føre til at man faller. Anfallene varer ofte ikke lengre enn noen minutter, men kan være svært hemmende for livskvaliteten til narkolepsipasienter.

Scanning av hjernens aktiv​​ering under et humor-eksperiment

Funksjonell MR er en avbildningsteknikk som indirekte kan si noe om hjernens aktivering ved å se på hvilke områder som får økt blod og oksygentilførsel. I denne studien har vi gjennomført funksjonell MR under et humor-eksperiment hvor deltakerne så 30 korte filmer mens de lå inne i MR-scanneren. Et eksempel på en slik enkel film kan da være at noen barn vasker bilen med en hageslange, og så får man da en «morsom punchline» når de bestemmer seg for å snu hageslangen mot faren sin. 5 av filmene var uten en «morsom punchline». Deltakerne anga hvor morsomme de selv syns hver enkelt film var. Studien sammenlignet 41 narkolepsipasienter med 44 av deres nære slektninger. Narkolepsi diagnosen var blitt utelukket hos slektningene.

Annerledes hjerneaktivering ho​s pasientene

Resultatene viser at narkolepsipasientene har annerledes hjerneaktivering når de ser på filmer som de ikke syns er morsomme sammenlignet med sine slektninger. De filmene som pasientene ikke selv syns er morsomme kan allikevel være potensielt morsomme og inneholde en «morsom punchline», og kan oppfattes som morsomme av andre.

figur1: Hjernescanninger

Figur fra studie: På figuren kan man se de områdene i hjernen som er mer aktive hos pasientene når de ser på filmer som de ikke selv syns er morsomme sammenlignet med slektningene deres.

Funnet tolkes derfor som om pasientene har en «overaktivering» under potensielt morsomme filmer selv om de ikke selv syns filmene er morsomme, ettersom hjerneaktiveringen ser lik ut uavhengig av om de syns filmene er morsomme eller ikke. Dette er i motsetning til slektningene deres som har aktivering i flere områder når de ser på filmer de syns er morsomme sammenlignet med filmer de ikke syns er morsomme. Det var ingen forskjell i hjerneaktiveringen mellom pasienter og slektninger når de så på de 5 filmene som manglet den «morsomme punchlinen».  ​

Førsteforfatteren på artikkelen, H​ilde T. Juvodden er lege og har tatt sin doktorgrad ved NevSom. Sisteforfatter på artikkelen er Stine Knudsen Heier som jobber som overlege ved NevSom og leder forskningen på narkolepsi. Studien er et samarbeid mellom NevSom og NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser).

Referanse

Hypocretin-deficient n​arcolepsy patients have abnormal brain activation during humor processing.

Juvodden HT, Alnæs D, Lund MJ, Dietrichs E, Thorsby PM, Westlye LT, Knudsen S. Sleep. 2019 Jul.

Les mer om forskning på narkolepsi

Utbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos svineinfluensa-vaksinerte narkolepsipasienter .Psykiatriske symptomer hos pasienter med narkolepsi

Endring i livskvalitet hos pasienter med narkolepsi

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024