Utbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos svineinfluensa-vaksinerte narkolepsipasienter

I en norsk studie publisert i SLEEP har forskere undersøkt hjernens hvite substans (hjernens ledningsnett) hos narkolepsipasienter ved hjelp av DTI (MR-metode brukt til avbildning av hjernen). Hilde Juvodden ved NevSom og hennes kollegaer har funnet utbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos narkolepsipasientene sammenlignet med både friske slektninger og andre friske deltakere i studien.

Foto av Hilde Juvodden og Stine Knudsen
Forskningsleder Stine Knudsen (t.v.) og stipendiat Hilde Juvodden forsker på narkolepsi. Foto: Marit Skram.

Av Hilde Juvodden, doktorgradsstipendiat ved NevSom.

Søvnsykdommen narkolepsi kjennetegnes av overdreven søvntrang på dagtid, fragmentert nattesøvn, katapleksi (tap av muskeltonus trigget av følelser), hallusinasjoner knyttet til innsovning/oppvåkning og søvnparalyse.

Svineinfluensa-vaksineringen i 2009–2010 førte til en tidobling av nye narkolepsipasienter i Norge, og selv om årsaken ennå ikke er kjent så antar man at det skyldes en overaktivering av immunforsvaret. Nesten alle narkolepsipasientene undersøkt i studien har hypokretin-mangel, dette fordi cellene i hjernen som produserer hypokretin har blitt ødelagt. Hypokretin er et signalstoff i hjernen som er vist å være med å regulere søvn/våkenhet og muskeltonus.

Scanning av hjernens hvite ​​substans

MR er en avbildningsteknikk som benyttes mye i helsevesenet, også for å undersøke hjernen. MR-metoden DTI (diffusion tensor imaging) kan indirekte undersøke hjernens hvite substans (hjernens ledningsnett) ved hjelp av vanndiffusjon (hvordan vannet beveger seg i hjernen). Studien sammenlignet 57 narkolepsipasienter, 54 første-grads slektninger (foreldre, søsken, barn) og 55 friske kontroller.

Forandringer i ledningsbanene​

Resultatene viser at narkolepsipasientene har utbredte forandringer på begge sider av hjernen i de store ledningsbanene, sammenlignet med både slektninger og friske deltakere. Vi kan ikke si om disse forandringene har vært der før de fikk narkolepsi (ettersom vi ikke har scannet pasientene før de ble syke) eller om de har kommet som en konsekvens av sykdommen og det spesielle søvnmønsteret som narkolepsipasienter har. Det kan også være en kombinasjon som er årsaken.

Man vet fra tidligere studier at slektninger (mor, far, barn, søsken) av narkolepsipasienter har noe økt risiko for å få sykdommen. I vår studie kan vi ikke finne at slektninger skiller seg fra de friske deltakerne som deltar i studien på DTI, men for å forsikre oss om at det ikke er noen undergrupper av slektninger som har ekstra risiko ved å være genetisk disponert og ha blitt vaksinert, må DTI-studien senere utvides med hensyn til antall slektninger.

Førsteforfatteren på artikkelen, Hilde T. Juvodden er lege og tar sin doktorgrad ved NevSom.  Sisteforfatter på artikkelen er Stine Knudsen som jobber som overlege ved NevSom og leder forskningen på narkolepsi. Studien er et samarbeid mellom NevSom og NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser).

Referanse

Widespread white matter changes in post-H1N1 narcolepsy type 1 patients and 1st degree relatives. Juvodden HT, Alnæs D, Lund MJ, Agartz I, Andreassen OA, Dietrichs E, Thorsby PM, Westlye LT, Knudsen S. Sleep 2018 Jul. Les hele artikkelen her. 

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024