Psykiatriske symptomer hos pasienter med narkolepsi

I 2009–2010 var det en verdensomfattende epidemi med svineinfluensa, også i Norge. I den forbindelse tok mange vaksinen «Pandemrix». I tiden etter vaksinasjonen økte antallet pasienter med narkolepsi i Norge og andre land som vaksinerte befolkningen med Pandemrix. NevSoms ansatte forsker på hvordan det er å leve med narkolepsi. Sebjørg H. Nordstrand er førsteforfatter på en vitenskapelig artikkel som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskiftet Sleep. Artikkelen tar for seg i hvor stor grad man finner psykiatriske symptomer blant disse pasientene.

Foto av Sebjørg Hesla Nordstrand
Sebjørg Hesla Nordstrand og kollegaer har undersøkt psykiatriske symptomer hos personer med narkolepsi. Foto: Marit Skram.

​Marit Skram, NevSom.​

Selv om man ikke har klart å bevise den nøyaktige prosessen som førte til at noen av de som ble vaksinert fikk narkolepsi etter Pandemrix-vaksine, er økningen statistisk sett bevist. Det er dermed offisielt anerkjent at det er en sammenheng. Sebjørg Helsa Nordstrand og forskerkollegaer ved NevSom har tidligere påvist redusert livskvalitet blant norske barn og voksne som ble rammet av narkolepsi etter dette. Forskergruppen har videre sett på hvilke psykiatriske symptomer som er mest vanlig blant 40 barn (gjennomsnittsalder 13,7 år) og 36 voksne (gjennomsnittsalder 27,8 år). 

– De som var med i denne studien har alle fått narkolepsi etter 2009. Av de 76 pasientene som vi undersøkte her var 70 vaksinert, sier Sebjørg Hesla Nordstrand. – Vi har ikke mulighet til å se om det er forskjell mellom vaksinerte og uvaksinerte (grunnet så få i gruppen av uvaksinerte). Så selv om vi ser at det er mange som har en eller flere psykiatriske symptomer, kan vi ikke si noe om årsaken til dette. 

Hva er narkolepsi

Narkolepsi er en varig sykdom som forårsakes av at pasienten mangler et signalstoff i hjernen som heter hypokretin. Man tror at sykdommen skyldes at kroppens eget immunforsvar angriper noen av kroppens egne celler hjernen. Dette fører til forstyrrelser i søvn på natten og ekstrem tretthet på dagen. Pasientene faller i søvn ufrivillig på dagen og har noen ganger episoder der noen av musklene i kroppen lammes (katapleksi).

Høy andel av psykia​​triske symptomer blant barn og voksne med narkolepsi i Norge

Nordstrands studie viste at andelen barn og voksne som hadde psykiatriske symptomer var høy. Symptomer som omhandler internaliserende vansker var mest uttalt. Internaliserende vansker er et samlebegrep for adferd der man trekker seg vekk fra andre, har depressive tanker, angstsymptomer og har fokus rettet innover. Videre så man at selv om det til dels var overlapp mellom psykiatriske symptomer og narkolepsisymptomer, så var andelen av psykiatriske symptomer høy selv om man justerte for narkolepsisymptomer. Til slutt så de at voksne med mye oppvåkning på natten hadde flere psykiatriske symptomer. Derimot var det mindre psykiatriske symptomer hos barn som våknet opp mye på natten.

Hva menes med ps​​ykiatriske symptomer

Psykiatriske symptomer er subjektive oppfatninger og baseres på hva pasienten føler, tenker eller pasientens adferd. Slike symptomer kan måles med strukturerte spørreskjemaer og vil kunne være til hjelpe for pasientens behandler til å finne ut om pasienten har en psykiatrisk lidelse som krever behandling.

Førsteforfatteren av artikkelen, Sebjørg H. Nordstrand er lege og tar sin doktorgrad ved NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Sisteforfatter av artikkelen, Stine Knudsen, jobber som overlege ved NevSom og leder forskningen på narkolepsi ved kompetansesenteret.

Refera​​​nse

Psychiatric symptoms in patients with post-H1N1 narcolepsy type 1 in Norway. Hesla Nordstrand S.E, Hansen BH, Rootwelt, Karlsen T.I., Swanson D., Nilsen K.B., Knudsen S. Sleep.2019. Jan 12. (PMID: 30649483)
Les hele artikkelen på academic.oup.com.

Les mer

Sebjørg H. Nordstrand har også forsket på livskvalitet hos personer med narkolepsi, les om det her.

Mer om vitenskapelige artikler fra NevSom

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024