Et rom fullt av dataservere

Mangelsenteret

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter.

Kontakt oss

Mangelsenteret publiserer varslede og pågående legemiddelmangler som kan få betydning for spesialisthelsetjenesten.

Det enkelte helseforetak/sykehusapotek kan imidlertid ha egne lagre slik at mangelen ikke nødvendigvis gjelder alle helseforetak/sykehusapotek.

BCG Medac (BCG-vaksine), intravesikal bruk (Medac)

 

 • ATC: L03AX03
 • Først publisert: 05.12.19
 • Siste oppdatering: 18.08.2023 - oppdatert informasjon om forventet levering i 2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Økt etterspørsel
 • Alternative preparater: OncoTICE til intravesikal bruk er også rammet av samme økte etterspørsel og har også begrenset tilgang
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet begrenset levering i 2023, men leverandøren melder at de kan levere nesten i henhold til avtaleprognosene for 2023

Carbocain (mepivakain), injeksjonsvæske, 10 mg/ml og 20 mg/ml (Aspen/ureg)

 • ATC: N01BB03
 • Først publisert: 18.08.2023
 • Oppdatert:
  25.08.23 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Uviss
 • Alternative preparater: Grossisten vil ta inn en begrenset mengde med tilsvarende preparat i styrken 20 mg/ml. Denne forventes til lager i start/midten av september.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Man må vurdere bruk av andre lokalanestetika dersom man ikke får tak i mepivakain
 • Varighet av leveringssvikten: 
  10 mg/ml – forventet levering april 2024
  20 mg/ml – forventet levering i januar 2024

Celeston Chronodose (betametason), injeksjonsvæske, 6 mg/ml (Organon)

 • ATC: H02AB01
 • Først publisert: 12.05.2023
 • Sist oppdatert: 04.12.2023 – informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer
 • Alternative preparater
  • Det har kommet inn et parti med erstatningsvare, samt at det har kommet inn et parti med Celeston Chronodose 5x1 ml. 
  • Det kan vurderes andre glukokortikoider.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for å skjerme bruken av Celeston Chronodose til spesifikke pasientgrupper som gravide med preterm fødsel for å sikre at fosteret får adekvat lungemodning.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Celeston Chronodose: 
   • I spesialisthelsetjenesten forbeholdes Celeston Chronodose gravide med truende preterm fødsel.
  • Allmennlegeforeningen anbefaler allmennpraktikerne å bruke andre steroider til injeksjon der man kan - Oppfordrer allmennleger til å spare på legemiddel slik at gravide kan få (dagensmedisin.no)
  • Legemiddelverket har laget en nyhetssak
 • Varighet av leveringssvikten
  • Estimert levering
  • 5x1 ml - februar 2024
  • 1x5 ml - januar 2024
  • Rådene om begrensninger i bruk opprettholdes inntil sikker informasjon om videre forsyninger er bekreftet.

Citanest dental Octapressin (Felypressin, prilokain), injeksjon (Dentsply)

 • ATC-kode: N01BB54
 • Først publisert: 04.12.2023
 • Oppdatert:
 • Årsaken til leveringssvikten: Råvaremangel
 • Alternative preparater: Det har ikke lykkes grossisten å finne tilsvarende preparater 
 • Råd/anbefalinger/tiltak: RELIS har gjort en utredning av mulige alternativer til gynekologisk bruk -  Spørsmal og svar - RELIS
 • Varighet av leveringssvikten: Estimert levert juni 2024

Digimerck (digitoksin), tabletter 0,1 mg og 0,05 mg tabletter og injeksjonsvæske 0,1 mg/ml (uregistrert)

 • ATC: C01AA04
 • Først publisert: 02.06.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Utgått
 • Alternative preparater: Digitoksin er ikke tilgjengelig lenger og lege må vurdere behandlingen.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Da digitoksin ble avregistrert i Norge for ca 10 år siden, ble det utarbeidet retningslinjer for bytte til digoksin.
 • Varighet av leveringssvikten: Avregistrert

 

Genvoya Orifarm (elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid), tabletter 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg – mangel

 • ATC-kode: J05AR18
 • Først publisert: 27.11.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Leverandør har trukket seg fra avtalen
 • Alternative preparater:
  • Delstrigo (doravirin/lamivudin/tenofovir/disoproksil)
  • Dovato (dolutegravir/lamivudin)
  • Triumeq (dolutegravir(abakavir/lamivudin) 50/600/300 mg
  • Biktarvy (biktegravir/emtricitabin/TAF) 20/200/25 mg
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er mangel på legemidlet Genvoya (som inneholder elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid) til behandling av HIV. Årsaken til mangelen er at nåværende avtaleleverandør, Orifarm har gitt beskjed om at de trekker seg fra avtalen om sitt legemiddel, og det er svært usikkert om Gilead kan fortsette å forsyne det norske markedet med sitt legemiddel.
 • Varighet av leveringssvikten: Leverandør har trukket seg fra avtalen og vil ikke levere mer Genvoya Orifarm.

Glucagon (glukagon), pulver til injeksjon (10-pakning), 1 mg (Novo Nordisk)

 • ATC: H04AA01
 • Først publisert: 17.02.2023
 • Sist oppdatert: 30.10.2023 med råd om bruk i heleforetakene.
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres
 • Alternative preparater:
  • Glukagon finnes tilgjengelig som Glucagon Hypokit (1 sett), Ogluo penn og Baqsimi nesepulver.
  • For radiologiske undersøkelser kan Buscopan inj være et alternativ
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for at helseforetakene reduserer bruken av Glucagon Hypokit (1 sett) tilpasset leveransene som er 25% av tidligere totalforbruk av glukagon.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Glucagon Hypokit (1 sett): 
  • For nyfødte med alvorlig hypoglykemisk reaksjon finnes ikke alternativer til glukagon
  • Ved alvorlig hypoglykemisk reakjson er alternativene Baqsimi, Ogluo eller glukose intravenøst.
  • Brukt diagnostisk er Buscopan 20 mg/ml alternativ.
 • Varighet av leveringssvikten: Preparatet avregistreres og det vil ikke komme flere leveranser av 10-pakningen

Heparin (heparin), injeksjonsvæske, 100 IE/ml (Leo Pharma)

 • ATC: B01AB01
 • Først publisert: 17.02.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Avregistrering
 • Alternative preparater:
 • Det tas inn et uregistrert preparat, Heparin 100 IE/ml. Det kan være litt ulike leverandører hos de forskjellige grossistene.
 • Heparin finnes også tilgjengelig i andre styrker.
 • Varighet av leveringssvikten: Avregistrert januar 2023

Ketorax (ketobemidon), injeksjonsvæske, 5 mg/ml (Pfizer)

 • ATC: N02AB01
 • Først publisert : 03.07.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres, lavt salg
 • Alternative preparater: Man må velge andre opoider til injeksjon.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Tidsskriftet for Den norske legeforening fra 2016 - Fra ketobemidon til morfin eller oksykodon | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)
 • Varighet av leveringssvikten: 
 • 5x5x1 ml blir avregistrert 27.07.2023
 • 5x1 ml blir avregistrert 26.08.2023

Ketovite liquid (mulitvitaminer), mikstur, (Essensial pharmaceutics/Uregistrert)

ATC: A11JA

Først publisert : 17.02.2023

Årsaken til leveringssvikten: Regulatoriske årsaker

Alternative preparater: Behandlende lege må vurdere andre vitaminmikstur/-preparater

Råd/anbefalinger/tiltak: Legemidler til barn har publisert en nyhetssak - Mangel på Ketovite mikstur

Varighet av leveringssvikten: Preparatet ble borte fra markedet januar 2023 

Lederspan (triamcinolon), injeksjonsvæske, 20 mg/ml (Meda)

 • ATC: H02AB08
 • Først publisert: 27.01.2022
 • Sist oppdatert: 31.07.2023 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Produksjonsproblemer siden mars 2021
 • Alternative preparater:
  • Triamcinolon finnes tilgjengelig som injeksjonsvæske i andre styrker (10 og 40 mg/ml).
  • Grossistene prøver å skaffe triamcinolon i 20 mg/ml, men det er begrenset tilgang i hele markedet.
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet levering i april 2024

 

Marcain m/adrenalin (bupivakain, adrenalin), injeksjon, 5 mg + mcg/ml og 2,5 mg/ml + 5 mcg/mll (Aspen)
 

 • ATC-kode: N01BB51
 • Først publisert: 03.03.2023
 • Oppdatert
  • 02.06.2023 – oppdatert til å omfatte begge styrkene + ny forventet leveringsdato
  • 25.08.2023 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket levering
 • Alternative preparater
  • Aspen vil levere utenlandske pakninger av begge styrker, men ikke tilstrekkelig til å dekke behovet i hele mangelperioden.
   Grossisten har tatt inn bupivakain m/adrenalin 5 mg + 5 mcg/ml som uregistrert vare, som vil dekke deler av behovet. Bupivacain 2,5 mg og 5 mg/ml er tilgjengelig.
 • Råd/anbefalinger/tiltak:
 • Varighet av leveringssvikten: Estimert levert mai 2024

Metalyse (tenekteplase), pulver til injeksjon, 10.000 U (Boehringer Ingelheim)

 • ATC: B01AD11
 • Først publisert: 17.12.20
 • Siste oppdatering: 30.10.2023 – Rådene om begrensninger i bruk opprettholdes inntil vi får levert tilstrekkelig med Metalyse. 
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer i råvareproduksjonen samt økt forbruk i hele Europa. Leverandør kan ikke skaffe pakninger ut over det som er allokert til Norge. Leveringssvikten rammer flere land i Europa.
 • Alternative preparater: Lege må vurdere et evt. bytte. Det er ikke meldt om mangel på alteplase (Actilyse), men det er varslet at produksjonen av dette preparatet sannsynligvis ikke kan økes i betydelig grad.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for å skjerme bruken av Metalyse for å ivareta prehospital behandling av akutt hjerteinfarkt.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Metalyse i spesialisthelsetjenesten:
  • Metalyse brukes kun prehospitalt på godkjent indikasjon: akutt hjerteinfarkt med i) ST-elevasjoner eller ii) venstre grenblokk oppstått innen 6 timer fra symptomdebut 
  • Actilyse erstatter Metalyse ved akutt hjerteinfarkt i sykehus 
  • Metalyse skal ikke brukes off-label eller i kliniske studier 
  • Bytte til Actilyse ved hjerteinfarkt i sykehus kan kreve endringer i lokale prosedyrer og opplæring.
 • Varighet av leveringssvikten: Neste leveranse er estimert til januar 2024

Nycoplus Ferro-retard (ferrosulfat), depottabletter, 100 mg (Orifarm)

 • ATC: B03AA07
 • Først publisert: 18.08.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket frigivelse
 • Alternative preparater: Ferrosulfat finnes tilgjengelig fra andre leverandører
 • Varighet av leveringssvikten: Estimert levering i midten av desember 2023

OncoTICE (BCG-vaksine), intravesikal bruk (MSD)

 • ATC: L03AX03
 • Først publisert: 05.12.19
 • Sist oppdatert: 18.08.23 - oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Økt etterspørsel
 • Alternative preparater: BCG-Medac til intravesikal bruk er også rammet av samme økte etterspørsel og har begrenset tilgang
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet begrenset levering i 2023

Selexid (mecillinam), pulver til injeksjon, 1 g (Karo Pharma)

 • ATC: J01CA11
 • Først publisert: 04.03.2021
 • Oppdatert: 31.07.2023 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Råvaremangel
 • Alternative preparater: Pivmecillinam finnes tilgjengelig som tabletter. Det finnes ikke andre mecillinam-produkter tilgjengelig som injeksjonsvæske
 • Råd/anbefalinger/tiltak:
  • Ved behov for mecillinam til injeksjon må annen behandling benyttes.
  • Kompetansesenteret for antibiotika i spesialisthelsetjenesten (KAS) har dette rådet:
  • Bruk av mecillinam pulver til injeksjonsvæske varierer i betydelig grad mellom norske sykehus. Mecillinam til intravenøs administrasjon inngår ikke i anbefalingene for behandling av øvre urinveisinfeksjon/pyelonefritt i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus. Kapitlet om urinveisinfeksjoner revidert 20. desember 2022.
  • Nyhetssak fra KAS: mangel på Selexid inj.
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet levering i november 202

Suxamethonium (suksametonium), injeksjonsvæske, 50 mg/ml (Etypharm/Unimedic)

 • ATC: M03AB01
 • Type mangel: Begrenset tilgang
 • Først publisert: 14.04.2023
 • Sist oppdatert: 30.10.23 - ny forventet leveringstid
 • Årsaken til leveringssvikten: Råvaremangel
 • Alternative preparater: Pga råvaremangel er forsyningssituasjonen i Europa anstrengt. Det kommer derfor begrensede mengder av alternative varer.
  Leverandøren vil levere et større parti med utenlandske pakninger i juni 2023, som vil kunne dekke behovet i mangelperioden.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Man bør vurdere om andre preparater kan benyttes.
 • Varighet av leveringssvikten: Estimert levering slutten av desember 2023

Triesence (triamcinolon), injeksjonsvæske, 40 mg/ml (Novartis)

 • ATC: S01BA05
 • Først publisert: 19.05.2022
 • Oppdatert: 18.08.2023 - oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Produksjonsproblemer
 • Alternative preparater: Behandlende lege må vurdere andre substanser
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet levering i april 2024

 

Vibranord (doksysyklin), mikstur, 10 mg/ml (Atnahs)

 • ATC: J01AA2
 • Først publisert: 06.09.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres
 • Alternative preparater: Doksysyklin finnes tilgjengelig i andre formuleringer (tabletter og injeksjon).
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Ved behov for mikstur må annen behandling vurderes.
 • Varighet av leveringssvikten: Preparatet avregistreres september 2023

 

Visudyne (verteporfin), pulver til infusjon, 15 mg (Cheplapharma)

 • ATC: S01LA01
 • Først publisert: 04.03.2021
 • Oppdatert: 21.04.2022 - oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket levering
 • Alternative preparater: Leverandøren estimerer at de klarer å levere 50 % av behovet i perioden
 • Varighet av leveringssvikten: Begrenset tilgang ut 2023

Vitamin E (alfatokoferol), mikstur, 100 mg/ml (Uregistrert)

 • ATC: A11HA03
 • Først publisert : 31.03.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Uviss
 • Alternative preparater:
  • Vitamin E finnes tilgjengelig som tabletter/kapsler
  • Vedrop mikstur kan vurderes som et alternativ (Vedrop «Recordati Rare Diseases» - Felleskatalogen)
 • Varighet av leveringssvikten: Uviss, men muligens høsten 2023

Xylocain m/adrenalin (lidokain, adrenalin), injeksjonsvæske, 10 mg/ml + 5 mcg/ml (Aspen)

 • ATC: N01BB52
 • Først publisert: 07.12.2022          
 • Sist oppdatert: 31.07.2023 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsproblemer
 • Alternative preparater:
  • Leveringssituasjonen for preparater med lidokain m/adrenalin er anstrengt.
  • Grossistene tar inn begrensede mengder med uregistrert vare med samme virkestoff/styrke. Tilgangen i EU/EØS er også begrenset.
  • Lidokain/Xylocain 10 mg/ml inj er tilgjengelig. Adrenalin 1 mg/ml inj er tilgjengelig
 • Råd/anbefalinger/tiltak
  • Legemiddelverket har publisert nyhetssak om mangel på Xylocain-Adrenalin 
 • Varighet av leveringssvikten: Mangelen er meldt til midten av mai 2024.

Celeston Chronodose (betametason), injeksjonsvæske, 6 mg/ml (Organon)

 • ATC: H02AB01
 • Først publisert: 12.05.2023
 • Sist oppdatert: 04.12.2023 – informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer
 • Alternative preparater
  • Det har kommet inn et parti med erstatningsvare, samt at det har kommet inn et parti med Celeston Chronodose 5x1 ml. 
  • Det kan vurderes andre glukokortikoider.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for å skjerme bruken av Celeston Chronodose til spesifikke pasientgrupper som gravide med preterm fødsel for å sikre at fosteret får adekvat lungemodning.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Celeston Chronodose: 
   • I spesialisthelsetjenesten forbeholdes Celeston Chronodose gravide med truende preterm fødsel.
  • Allmennlegeforeningen anbefaler allmennpraktikerne å bruke andre steroider til injeksjon der man kan - Oppfordrer allmennleger til å spare på legemiddel slik at gravide kan få (dagensmedisin.no)
  • Legemiddelverket har laget en nyhetssak
 • Varighet av leveringssvikten
  • Estimert levering
  • 5x1 ml - februar 2024
  • 1x5 ml - januar 2024
  • Rådene om begrensninger i bruk opprettholdes inntil sikker informasjon om videre forsyninger er bekreftet.

Glucagon (glukagon), pulver til injeksjon (10-pakning), 1 mg (Novo Nordisk)

 • ATC: H04AA01
 • Først publisert: 17.02.2023
 • Sist oppdatert: 30.10.2023 med råd om bruk i heleforetakene.
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres
 • Alternative preparater:
  • Glukagon finnes tilgjengelig som Glucagon Hypokit (1 sett), Ogluo penn og Baqsimi nesepulver.
  • For radiologiske undersøkelser kan Buscopan inj være et alternativ
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for at helseforetakene reduserer bruken av Glucagon Hypokit (1 sett) tilpasset leveransene som er 25% av tidligere totalforbruk av glukagon.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Glucagon Hypokit (1 sett): 
  • For nyfødte med alvorlig hypoglykemisk reaksjon finnes ikke alternativer til glukagon
  • Ved alvorlig hypoglykemisk reakjson er alternativene Baqsimi, Ogluo eller glukose intravenøst.
  • Brukt diagnostisk er Buscopan 20 mg/ml alternativ.
 • Varighet av leveringssvikten: Preparatet avregistreres og det vil ikke komme flere leveranser av 10-pakningen

Metalyse (tenekteplase), pulver til injeksjon, 10.000 U (Boehringer Ingelheim)

 • ATC: B01AD11
 • Først publisert: 17.12.20
 • Siste oppdatering: 30.10.2023 – Rådene om begrensninger i bruk opprettholdes inntil vi får levert tilstrekkelig med Metalyse. 
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer i råvareproduksjonen samt økt forbruk i hele Europa. Leverandør kan ikke skaffe pakninger ut over det som er allokert til Norge. Leveringssvikten rammer flere land i Europa.
 • Alternative preparater: Lege må vurdere et evt. bytte. Det er ikke meldt om mangel på alteplase (Actilyse), men det er varslet at produksjonen av dette preparatet sannsynligvis ikke kan økes i betydelig grad.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for å skjerme bruken av Metalyse for å ivareta prehospital behandling av akutt hjerteinfarkt.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Metalyse i spesialisthelsetjenesten:
  • Metalyse brukes kun prehospitalt på godkjent indikasjon: akutt hjerteinfarkt med i) ST-elevasjoner eller ii) venstre grenblokk oppstått innen 6 timer fra symptomdebut 
  • Actilyse erstatter Metalyse ved akutt hjerteinfarkt i sykehus 
  • Metalyse skal ikke brukes off-label eller i kliniske studier 
  • Bytte til Actilyse ved hjerteinfarkt i sykehus kan kreve endringer i lokale prosedyrer og opplæring.
 • Varighet av leveringssvikten: Neste leveranse er estimert til januar 2024

Hibiscrub (klorheksidin), oppløsning, 40 mg/ml (Mølnlycke Health Care)

 • ATC: D08AC02
 • Først publisert: 28.06.2023
 • Oppdatert: 04.12.2023 – mangelen er løst
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket frigivelse
 • Alternative preparater: Klorheksidin finnes tilgjengelig i andre formuleringer
 • Varighet av leveringssvikten: begge pakningene ble tilgjengelig november 2023

 

 

Calcium-Sandoz (kalsiumlaktoglukonat), brusetablett, 500 mg (Sandoz)

 • ATC: A12AA06
 • Først publisert : 21.08.23
 • Oppdatert: 04.12.2023 - mangelen er løst
 • Årsak til leveringssvikten: Kvalitetssvikt/Salgsstopp
 • Alternative preparater: Det kan være at grossistene tar inn erstatningspreparater. Vær OBS på at innhold av natrium i preparatene kan variere.
  Kalsium finnes tilgjengelig i andre forbindelser og formuleringer.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: RELIS har utredet spørsmål om ulikt natriuminnhold i ett av alternativene - Bytte fra Calcium-Sandoz til Calcium HEXAL (kalsium) brusetabletter (relis.no).
 • Varighet av leveringssvikten:
  Preparatet ble tilgjengelig november 2023

Mangelsenteret ble etablert 1. januar 2016. Formålet med opprettelsen av senteret var å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til mangelsituasjoner. Arbeidet omfatter å overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter.

I tillegg til å håndtere mangelsituasjoner skal senteret også delta i planlegging og oppbygging av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten. 
Ansvaret for beredskap for legemidler som benyttes i primærhelsetjenesten ligger hos helsedirektoratet.

Mangelsenteret skal også ha en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeidet med legemiddelmangler og -beredskap i helseforetakene. 

Organisering
Mangelsenteret er organisert under Oslo universitetssykehus HF og er bemannet med 2 x 50 prosent farmasøytstillinger og 2 x 50 prosent legestillinger.

Legemiddelmangler er et økende problem. De fleste land opplever å bli rammet av dette, og i løpet av de siste årene har det oppstått flere kritiske og mer langvarige mangelsituasjoner som har vært utfordrende å håndtere. Norge kan være spesielt utsatt i en større krisesituasjon da vi har liten egenproduksjon av virkestoffer i tillegg til at vi utgjør et lite marked. 

Det er mange grunner til at mangler på legemidler oppstår. Ofte kjenner vi ikke grunnen. Årsaken til mangelen kan si oss noe om hvor langvarig mangelen blir. Produsentene opplyser ofte hvor lenge de forventer at preparatet ikke kan leveres.

Skader i produksjonslokalene

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Oppvekst av mikrober

Mangler som skyldes dette er ofte langvarige fordi man må validere produksjonslokalene på nytt etter at skadene er utbedret.

Kvalitetsavvik

Inspeksjon fra myndighetenes side som avdekker kvalitetsavvik som fører til at fabrikken må stenge.

Underkjennelse av batcher – kan være forhold under produksjonen som ikke har vært etter prosedyrene, avvik i sluttkontrollen på det ferdige produktet.

Økt salg

Produsenten klarer ikke å produsere nok i tråd med behovet. Økt salg kan skyldes at alternativ vare har blitt borte fra markedet uten at leverandøren har fått beskjed i tide om å øke sin produksjon (dominoeffekt) eller endring av terapi uten at produsenten har fått informasjon om dette.

Produsenten flytter produksjonssted

Vi ser at når en produsent velger å flytte produksjonssted så oppstår det mangelsituasjoner i kortere eller lengre tid. Hvis produsenten har spredt produksjonen av et preparat på flere fabrikker vil ikke alle pakninger/styrker av et preparat bli omfattet av mangelen.

Oppkjøp av firmaer

Vi ser at ved sammenslåing/oppkjøp av firmaer så kan det oppstå mangler. To organisasjoner skal samkjøre både logistikk og portefølje og dette kan medføre at en eller flere preparater ikke blir levert som forventet.

Andre årsaker

Forsinket batchfrigjøring grunnet mangel på kvalifisert personell (QP).

Transportproblemer

 • Varer blir sendt til feil lokasjon og leverandører bruker tid på å spore hvor varen er sendt.
 • Varer kan være utsatt for temperaturavvik under transport.

Mangelsenteret har utformet et skjema for melding av mangler på legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) i Norge.

Mangelsenteret vil kartlegge omfanget av mangelsituasjonen og søke å finne løsning på mangelen. Vi vil kontakte melder ved behov for utdypende informasjon.

Se lenke til skjema her: Meldeskjema til Mangelsenteret.docx

Skjemaet lagres på egen pc før utfylling.

Sist oppdatert 30.08.2023