Meldeskjema for mangel på legemiddel uten markedsføringstillatelse (MT)

Mangelsenteret har utformet et skjema for melding av mangler på legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) i Norge.

Mangelsenteret vil kartlegge omfanget av mangelsituasjonen og søke å finne løsning på mangelen. Vi vil kontakte melder ved behov for utdypende informasjon.

Se lenke til skjema her: Meldeskjema til Mangelsenteret - original.docx

Skjemaet lagres på egen pc før utfylling.

Sist oppdatert 20.03.2024