Farmakologi-teamet ved SSE

Å hjelpe mennesker med å få anfallskontroll ved hjelp av medisiner er en av hovedoppgavene til Spesialsykehuset for epilepsi. Farmakologi-teamet vårt er opprettet for å gi bedre medisinsk behandling til pasientene.

Illustrasjonsbilde epilepsimedisiner

Foto: PhotoDisc

Farmakologi-teamet ved SSE arbeider for bedre pasientbehandling ved epilepsi.

Mulig risiko for nevroutviklingsforstyrrelser hos barn med fedre behandlet med valproat de 3 siste månedene før unnfangelse (27.02.24)

Sikkerhetsinformasjon sendt ut fra produsenten og lagt ut materiell knyttet til preparatet 19.02.2024:

Valproatholdige legemidler: Nye tiltak vedrørende mulig risiko for nevro-
utviklingsforstyrrelser hos barn med fedre som ble behandlet med valproat i de
3 siste månedene før unnfangelse

Fra Felleskatalogen:

Det har kommet nye sikkerhetstiltak for bruk av valproat hos mannlige pasienter ettersom behandling de siste 3 månedene før unnfangelse gir en mulig risiko for nevroutviklingsforstyrrelser hos barn.

 

Forskrivin​​g av ikke-forhåndsgodkjente legemidler mot epilepsi. Viktig informasjon til leger.

Leger på SSE skal ikke fortsette med forskrivning av legemidler til pasienter som ikke følges her. Det er lokal spesialisthelsetjeneste som må søke om dette når pasienter følges lokalt.

Helsepersonell på medisinrom

Foto: Oslo universitetssykehus

Farmakologi-teamet er et tverrfaglig team, hvor kvalitetssikring av legemiddelbehandling er sentralt.

Hva er Farmakologi-teamet?

Farmakologi-teamet er et tverrfaglig team ved SSE med farmakologer, sykehusfarmasøyt, nevrolog, barnelege og sykepleiere. - Vi arbeider for bedre pasientbehandling ved epilepsi, sier teamleder professor Cecilie Johannessen Landmark. Vi jobber med aktuelle saker, kvalitetskontroll, studier og opplæring. En annen viktig oppgave er å innarbeide forskningsresultater i våre daglige rutiner.

Teamet og flere kolleger ved Oslo universitetssykehus (OUS) utgjør Antiepileptikautvalget - et underutvalg av Legemiddelkomiteen ved OUS.​

Analysemaskin i laboratoriet.

Foto: Oslo universitetssykehus

Nytt analyseinstrument for antiepileptika ved Seksjon for klinisk farmakologi ved SSE.

Helsepersonell med spørsmål til Farmakologi-teamet?

Er du helsepersonell og har spørsmål om antiepileptika, bruk, bivirkninger, interaksjoner, legemiddelanalyser og terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM)?

Epilepsimedisiner

Oppdatert informasjon om hver enkelt epilepsimedisin, anfallskuperende medisin og e-læringskurs om epilepsimedisiner.
Informasjonsside om epilepsimedisiner
Illustrasjonsbilde til epilepsimedisiner
Sist oppdatert 20.03.2024