Forskriving av ikke-forhåndsgodkjente legemidler mot epilepsi - viktig informasjon til leger

Leger på SSE skal ikke fortsette med forskrivning av legemidler til pasienter som ikke følges her. Det er lokal spesialisthelsetjeneste som må søke om dette når pasienter følges lokalt.

illustrasjonsfoto av lege

Foto: Shutterstock

Alle leger med forskrivningsrett kan søke om å få ikke-registrerte legemidler til enkeltpasienter.

Det kommer stadig forespørsler om resepter på ikke-forhåndsgodkjente legemidler til pasienter, inkludert pasienter som er avsluttet på SSE.
Det er fortsatt slik at en del leger og sykehus ikke er kjent med at alle leger med forskrivningsrett kan søke om å få ikke-registrerte legemidler til enkeltpasienter. Det samme gjelder for økonomisk dekning av samme legemiddel.

Se lenker nedenfor om forskrivning av legemidler som ikke er markedsført, og søkning om økonomisk dekning for disse.


 Gå til siden til farmakologi-teamet på SSE

Sist oppdatert 19.02.2024