Tilskuddsordningen

Midler til forskning på sjeldne diagnoser tildelt 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har tildelt den årlige potten for prosjektmidler til forskning og innovasjon for 2024.

Kari Andresen, kommunikasjonsrådgiver NKSD
Publisert 22.01.2024
Sist oppdatert 02.02.2024
Bakgrunn mønster
NKSDs visjon er å gjøre det sjeldne mer kjent gjennom økt kunnskap og samarbeid

Siden 2014 har NKSD vært en drivkraft i å fremme forskning og innovasjon innen sjeldne diagnoser, og 2024 blir intet unntak. 

I år kom det inn 29 søknader for totalt kr 18, 4 mill. Av vår tilgjengelige ramme på 7 millioner kroner har vi tildelt 6.6 millioner til 14 forskningsprosjekter, og kr 400 000 til ett innovasjonsprosjekt.

Bredde og kvalitet   

Årets tildeling markerer et viktig skritt i vår kontinuerlige innsats for å styrke forskningen på sjeldenfeltet, sier leder for NKSD Stein Are Aksnes.  

- Vi er imponert over kvaliteten og bredden på prosjektene som søker støtte. Disse prosjektene vil fremme vår forståelse av sjeldne diagnoser. Listen over de innvilgede prosjektene viser et imponerende spekter av forskning og utvikling innen sjeldenfeltet, fra kliniske studier til teknologisk innovasjon, sier han.

Å gjøre det sjeldne kjent

NKSDs visjon er å “gjøre det sjeldne mer kjent gjennom økt kunnskap og samarbeid”. Søknadene vi har fått og tildelt midler til, gjenspeiler ikke bare NKSDs visjon og strategi. De markerer også et tiår med kontinuerlig innsats for å øke kunnskap og forståelse av sjeldne diagnoser. NKSD ser frem til de nye innsiktene disse prosjektene vil bringe og hvordan de vil bidra til å forme fremtiden for sjeldenfeltet. 

Les mer om prosjektene som har fått midler.