Tjenestens arbeid og oppgaver

Strategi for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosers oppgave er gitt av myndighetene i forskrift og veileder. Den første norske strategien for sjeldne diagnoser ble lansert i september 2021.

En blomst som går fra knopp til utsprunget.

NKSDs Strategi​​​ 2022–

NKSDs strategi skal videreføre sentrale aktiviteter og ivareta oppgaver i henhold til forskrift 1706 med veileder4. Samtidig skal den også understøtte tiltakene i Sjeldenstrategien. NKSDs strategi legger til grunn samme disposisjon som Sjeldenstrategien og fokuserer på våre bidrag til oppnåelse av Sjeldenstrategiens fem overordnede mål. Sjeldenstrategien er ikke et oppdragsdokument​ for NKSD, og tjenestens rolle og bidrag vil være ulike for de fem overordnede målene i strategien.​​

Nasjonal strateg​i for sjeldne diagnoser 

Regjerningens strategi beskriver føringer for tjenestens rolle og virksomhet. Dokumentet gir en situasjonsbeskrivelse av dagens situasjon og peker ut retningen for veien videre.

Sist oppdatert 04.09.2023