Kontaktinformasjon for henvisning av pasienter

​Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom har ingen pasientbehandlingsansvar. Pasientene kan henvises til

Sarkomgruppen på Radiumhospitalet

Sarkomgruppen ønsker å være tilgjengelig for helsepersonell, pasienter og pårørende.
 
Det er alltid en vakthavende ortoped ved avdeling for kreftortopedi tilgjengelig via sentralbordet ved behov for rask assistanse.

Sentralbordet på Radiumhospitalet: 22 93 40 00

Pasientkoordinatorer:
Synnøve Granlien - 22 93 58 52 / 22 93 57 40

Kreftsykepleier på poliklinikken:
Synnøve Granlien: 22 93 40 00

HENVISNING AV PASIENTER
Elektronisk henvisning:
De fleste kan nå henvise pasienter elektronisk.

HENVISNING TIL ORTOPED: velg Ortopedisk kirurgi og skriv "Til sarkomgruppen" i henvisningsteksten.

HENVISNING TIL GASTROKIRURG: velg Gastroenterologisk kirurgi og skriv Til Sarkomgruppen i henvisningsteksten

HENVISNING TIL ONKOLOG: velg  Onkologi og skriv Til sarkomgruppen i henvisningsteksten

Sentral henvisningsmottak har en hjelpetelefon og en god nettside.


Fax - kun som nødløsning:
Fax skal kun benyttes som "nødløsning" og da etter å ha konferert med vakthavende ortoped. Elektroniske henvisninger vurderes hver dag og går like raskt.

Vakthavende ortoped nås via sentralbord på 22 93 40 00.  Fax nr  er 22 93 59 44

Adresse  papirhenvisninger:
Oslo universitetssykehus
Sarkomgruppen på Radiumhospitalet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Henvisning til cytologisk prøve ved Avd. for Patologi Radiumhospitalet:
Almennpraktiker kan ringe direkte til ekspedisjon 22 78 24 00 og avtale tid, sende med pasienten et henvisningsskriv som inneholder klinisk problemstilling og relevant klinisk informasjon.​

Ved Intern henvisning innen OUS
benytt arbeidsgruppen ORA Kreftortopedi Henvisning

Sist oppdatert 27.07.2023