Illustrasjonsfoto

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sarkomer

Sarkom er en sjelden krefttype i bindevev. Korrekt og rask diagnostikk er avgjørende for å bedre pasientenes overlevelse og funksjonalitet. Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av sarkomer for å bidra til økt kvalitet. Tjenesten er lokalisert ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, Avdeling for kreftbehandling.

Kontakt oss
Sist oppdatert 09.01.2024