Kartleggingsverktøy og tester

Kartleggingsverktøy og tester vedr. barn og unge med revmatiske sykdommer.

Vi gjør oppmerksom på at flere av verktøyene/testene ikke er spesielt tilpasset barn. For mer informasjon, se aktuelt verktøy/test. Vi tar gjerne i mot tips om andre relevante verktøy som bør inkluderes, eller noe som bør strykes, men forbeholder oss retten til selv å vurdere hva som blir stående. Meld gjerne i fra om brutte eller ikke-fungerende lenker. Revidert 2020-2021.

Reagensglass
Sist oppdatert 21.03.2024