En person som holder et mikroskop

Forskning

For å vurdere hvilken forebygging, behandling og rehabilitering som er den beste, må vi kontinuerlig øke kunnskapen vår om menneskekroppen og de sykdommene som kan ramme oss.

Forskning ved OUS

Oslo universitetssykehus har noen av landets fremste forskningsmiljøer innenfor medisin og helsefag. Forskningen skjer i utstrakt samarbeid med Universitetet i Oslo, andre universiteter og høgskoler og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen spenner fra molekylær grunnforskning til pasientnær anvendt forskning. Forskningsaktiviteten ved sykehuset er høy, med omlag 2400 fagfellevurderte vitenskapelige artikler i norske og utenlandske forskningstidsskrifter hvert år.

Bli deltaker i en forskningsstudie

Som deltaker i en klinisk studie ved Oslo universitetssykehus får du den nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig. Men det innebærer også flere kontroller, tester og prøver enn vanlig behandling.
Se alle landets kliniske studier
To unge forskere ser på prøver

Forskningsnettsted

Oslo universitetessykehus har et eget engelskspråklig forskningsnettsted.

Our research website: Research at OUS in English.

Les mer om forskningen vår/Read more (ous-research.no)
En mann i labfrakk

Bloggen Forskningssykehuset

På denne bloggen møter du forskerne ved sykehuset. Her forteller vi hva vi brenner for, enten det er forskningspolitikk eller fag, og hvordan vi arbeider for å bedre liv og helse for pasienter og for å øke kunnskapen om sykdommer og behandlingen av dem.
Gå til Forskningssykehuset (forskning.no)
Tekst

Bloggen Ekspertsykehuset

Med kunnskap og innovasjon bidrar Oslo universitetssykehus til stadig bedre pasientbehandling og tjenester til både pasienter og pårørende. Ekspertsykehuset er først og fremst en blogg hvor du møter en rekke av våre eksperter, og får innsikt i våre innovasjons- og forskningsprosjekter. Hver måned setter vi et nytt tema på agendaen og belyser dette med ulike historier.
Les mer om Ekspertsykehuset
Ansatte på OUS

Artikler fra Nasjonal forskningsrapport 2019–2022

    Sist oppdatert 29.08.2023