En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Ekspertsykehuset

Kontakt oss

Blogginnlegg 2024

 • Røntgenbilde av bekkenledd
  26. februar 2024
  Langvarige bekkenleddsmerter - operasjon eller ikke?

  Ved Ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, har det de siste årene pågått en placebo-kontrollert studie for å undersøke om mini-invasiv (en type operasjon som er mer skånsom mot vev og muskler) bekkenleddsavstivning var bedre enn liksom-kirurgi hos pasienter med langvarige bekkenleddsmerter.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  22. februar 2024
  Paradokset presisjonsmedisin

  Ingen svulst eller pasient er lik, og moderne kreftdiagnostikk benytter derfor i stadig økende grad testing av svulstens gener og genuttrykk. Dette åpner for nye, mer målrettede behandlingsmuligheter, såkalt presisjonsmedisin. Paradoksalt nok gjør denne fininndelingen av krefttyper det mer krevende å drive forskning på, og kvalitetssikring av, behandlingen, og den stiller derfor nye krav til forskningsmetoder.

 • En mann som sover på en seng
  19. februar 2024
  Behov for økt kompetanse om søvnbehandling i psykisk helsevern

  De fleste personer med psykoselidelser har forstyrret søvn på en eller annen måte, og dette kan ha alvorlige konsekvenser. Likevel er det få pasienter som får anbefalt behandling for søvnforstyrrelsene sine. Det er behov for å øke kompetansen i psykisk helsevern slik at pasienter med psykoselidelser kan få bedre og mer effektiv søvnbehandling.

Blogginnlegg 2023

 • En gruppe mennesker i hvite labfrakker
  20. desember 2023
  Et skreddersydd protein - designet av forskere i OUS - jakter koronaviruset

  Selv om COVID-19-vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom og død, er det fortsatt pasientgrupper som er sårbare og med høy risiko for å bli akutt syke. Det er derfor behov for treffsikre legemidler som kan sette viruset ut av spill. Et nytt skreddersydd protein har denne egenskapen.

 • Bakgrunn mønster
  Ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag - opportunistisk hepatitt C-behandling

  Umiddelbar diagnostikk og behandling av hepatitt C hos pasienter innlagt i sykehus er mer effektivt enn å henvise pasientene til poliklinikken.

 • En gruppe mennesker som holder hender
  18. desember 2023
  Hvorfor trenger vi bedre metoder for å diagnostisere diabetisk perifer nevropati?

  Diabetisk perifer nevropati (DPN) er en vanlig komplikasjon til diabetes. Det er en tilstand som rammer nervene i føttene og kan føre til smerter, nummenhet, sår, infeksjoner, fall og amputasjoner. DPN påvirker livskvaliteten og øker risikoen for død hos diabetespasienter.

Blogginnlegg 2022

 • En mengde forskjellige fargerike råvarer i og rundt en piknikkurv
  Kostholdsråd som monner

  I en studie som nylig ble publisert i British Medical Journal fant forskere en sammenheng mellom høyt inntak av ultraprosessert mat, kortere levetid og høyere dødelighet av hjerte- og karsykdom. Hvordan skal jeg forholde meg til dette i kos...

 • En person som holder et lys
  En game-changer i europeisk kreftbehandling

  I prosjektet MyPath ønsker vi å utvikle digitale løsninger der pasienten blir mer involvert i planlegging og gjennomføring av egen behandling og som forenkler kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. – Får vi til dette blir det en ga...

 • Bilde tatt fra synsvinkel til en person som leser av en blodtrykksmåler som er koblet til armen.
  Hva kan du gjøre for blodtrykket ditt?

  Høyt blodtrykk er vanlig i befolkningen, vi har effektiv behandling og det er mye du kan gjøre selv. Et normalt blodtrykk er godt for hjernehelsen din, og blodtrykksbehandling er vist effektivt for å forebygge hjerte-karsykdom, demens og tidlig død.

Blogginnlegg 2021

 • En by med en elv som renner gjennom den
  – Det ordner fastlegen - god samhandling med kommunehelsetjenesten

  Når sykehusspesialisten ikke gjør ferdig jobben sin, skaper det merarbeid for fastlegen og ekstra utgifter og tidsbruk for pasienten. I 2016 tok praksiskonsulentene på OUS et initiativ for å rydde i hvem som skulle gjøre hva i samarbeidet m...

 • Illustrasjon fra Shutterstock
  Ung og lovende – og samtidig med et sansetap

  Det er krevende å være ungdom og skulle utvikle en trygg voksen identitet. I den kanskje mest utfordrende overgangen i livet banker tvilen på og ønsket om å være vellykket blir sterkere. Hvordan er det da å være «ung og lovende» med syns- e...

 • Bilde av hender - Raynauds fenomen
  Pass på fingrene når kulda setter inn!

  Noen er mer følsom for temperaturforandringer og får smertefulle hvite fingre i kulda. Dersom du opplever uvanlig følsomhet for temperaturfall og fingrene dine blir hvite, blå og eventuelt røde, er det forenlig med «Likfingre» eller Raynaud...

Blogginnlegg fra 2020

 • Bilde av tente lys for å hedre hver organdonor på OUS’s årlige minnemarkering for etterlatte til organdonorer. Foto: OUS.
  Slik tar vi vare på pårørende ved organdonasjon

  Hvert år blir mellom 40-50 pasienter som dør ved Oslo universitetssykehus organdonor. Hvordan kan vi ivareta pårørende og etterlatte på best mulig måte?

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran et tårn
  Vi er OUS!

  Vi er over 6000 sykepleiere og er med dette den største yrkesgruppen i Oslo universitetssykehus. Vi er rundt deg i alle livets faser; før du ble født, da du ble født og kanskje hadde din første barnesykdom eller kanskje ditt første brudd.

 • Å leve med en traumatisk hjerneskade og vedvarende plager - hvordan kan vi hjelpe?

  Et pågående forskningsprosjekt har som mål å undersøke effekten av hjemmebasert rehabilitering i senfase etter traumatisk hjerneskade.  

Følg Ekspertsykehuset på Facebook

Ekspertsykehuset er mer enn en blogg. Du kan også følge oss på Facebook. Her finner du alle blogginnleggene, små filmer og intervjuer. Facebooksiden administreres av kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset.
Følg oss på Facebook
Nettbrett med facebook

Bloggen Ekspertsykehuset

På sykehuset har vi ekspertise innen de fleste fagområder. På bloggen Ekspertsykehuset ønsker vi å vise hvordan vi jobber for å bedre pasientbehandlingen. Her forteller våre innovatører, fagpersoner og forskere hva de brenner for. Bli med og møt våre eksperter!
Les blogginnlegg publisert før høsten 2020 her
To unge kvinnelige forskere ser på reagensrør
Sist oppdatert 04.01.2024