Kommunikasjons­avdelingen

Kommunikasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus arbeider helhetlig med kommunikasjon for å bidra til trygghet, tilgjengelighet og god utvikling for pasienter og pårørende, medarbeidere og storsamfunn.

Kommunikasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus har ansvar for strategisk kommunikasjonsarbeid for hele sykehuset. Avdelingen er pådriver for god dialog mellom sykehus og brukere, og arbeider helhetlig med kommunikasjon for å bidra til åpenhet, tilgjengelighet og trygghet for pasienter og pårørende, medarbeidere og samfunnet rundt.

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for pasientinformasjon, internkommunikasjon, forsknings- og innovasjonsformidling, kommunikasjonsstøtte til ledelsen og mediekontakt.

Kommunikasjonsavdelingen har redaktøransvaret for sykehusets intranett, internettsider og kontoer på sosiale medier. Avdelingen har også ansvaret for sykehusets visuelle profil (grafisk profilprogram).

Staben forvalter sykehusets overordnede kommunikasjonsstrategi (ehandboken.ous-hf.no).

 

Børge Einrem

Børge Einrem

Kommunikasjonsdirektør

beinrem@ous-hf.no +47 952 05 070

Medievakter

Alle henvendelser fra mediene kan rettes til sykehusets vakthavende medievakt på telefon 99 21 65 50 eller på e-post  (ikke SMS).

Ivar Greiner

Ivar Greiner

Kommunikasjonsrådgiver og medievakt

ivagre@ous-hf.no 90 97 14 17
Anders Bayer

Anders Bayer

Spesialrådgiver og medievakt

anders.bayer@ous-hf.no 92 80 41 66
Hedda Holth

Hedda Holth

Kommunikasjonsrådgiver og medievakt

hedda.holth@ous-hf.no 90 14 49 41
Dag Kristiansen

Dag Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver og medievakt

dag.kristiansen@ous-hf.no

Øvrig kommunikasjonsstab

Berit Lagaard

Berit Lagaard

Internettredaktør og kommunikasjonsrådgiver

berlag@ous-hf.no 995 23 501
Anniken Jess Iversen

Anniken Jess Iversen

Webmaster og kommunikasjonsrådgiver

anjive@ous-hf.no

I permisjon frem til september 2024.

Nina E. Gausdal Try

Nina E. Gausdal Try

Kommunikasjonsrådgiver, redaktør for intranett og leder av Fagråd for film

nina.e.gausdal.try@ous-hf.no 93 25 38 09
Eirik Nymark Sti

Eirik Nymark Sti

Kommunikasjonsrådgiver

stieir@ous-hf.no
Kirstine Østensen

Kirstine Remmem Østensen

Kommunikasjonsrådgiver og pasientkommunikasjonsansvarlig

kiroes@ous-hf.no
Lava Dawood

Lava Dawood

Kommunikasjonsrådgiver

lavdaw@ous-hf.no
Mette Heitmann Akerø

Mette Heitmann Akerø

Spesialrådgiver med fagansvar for redaksjonelt arbeid, forsknings- og innovasjonsformidling og bloggen Ekspertsykehuset

metake@ous-hf.no 48 15 55 76
Margarethe Standberg

Margarethe Standberg

Kommunikasjonsrådgiver

mstand@ous-hf.no 95 02 63 35
Stella Kyed Johnsen

Stella Kyed Johnsen

Spesialrådgiver og prosjektleder

stellaj@ous-hf.no 92 69 46 20

Nye Oslo universitetssykehus

Portrettfoto

Sophie Frisholm Damsund

Teamleder kommunikasjon, Nye Oslo universitetssykehus

sopdam@ous-hf.no 98 45 60 63
Kristoffer Hindenes

Kristoffer Hindenes

Kommunikasjonsrådgiver, Nye Oslo universitetssykehus

krihin@ous-hf.no 48 29 90 71
Adrian Andersen

Adrian Andersen

Kommunikasjonsrådgiver, Nye Oslo universitetssykehus

adrian@ous-hf.no 97 01 40 29

På mediasiden finner du nærmere opplysninger om mediehenvendelser til Oslo universitetssykehus.

Her finner du også informasjon om melding av pasientskader, offentlig postjournal, visuell profil, sosiale medier og fotografering og filming.

 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Kommunikasjonsavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

eDialog - for sikker digital kommunikasjon med sykehuset

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus
Bygg 1 (Tårnbygget)
3. etasje

Tårnbygget med innkjøring

Ullevål sykehus Bygg 1

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Ekspertsykehuset

Vi har ekspertise innen de fleste fagområder - og driver utstrakt fagutvikling, innovasjon og forskning.
Ekspertsykehuset
En gruppe mennesker som poserer for et bilde