Behandling, SCS – Spinal Cord Stimulation

Ryggmargsstimulering

Stimulering av ryggmargen med svak strøm kan lindre enkelte typer langvarige smerter. Behandlingen etableres ved et mindre kirurgisk inngrep med lav risiko. Det er hovedsakelig pasienter med nervesmerter (som skyldes skade eller sykdom som påvirker nerver) som har nytte av ryggmargsstimulering.

Vi bruker oftest ryggmargsstimulering hos rygg- eller nakkeopererte pasienter som er mest plaget av nervesmerter i ben eller armer, men også for pasienter med smerter i nakke eller rygg. Pasienter med nervesmerter etter skader og operasjoner i ben eller armer, og pasienter med smertefull polynevropati (ofte pga. diabetes), er også aktuelle for denne behandlingen.

Pasienter med angina pectoris som ikke responderer på annen behandling (medikamenter, utblokking av kransarterier) er en annen viktig gruppe som ofte har god nytte av ryggmargsstimulering.

Før

Stimulering av ryggmargen med strøm kan lindre nervesmerter ("nevropatiske" smerter). Dette er smerter som kan skyldes skader eller sykdom i nervene, samt enkelte andre smertetilstander. Målet med behandlingen er at smertelindring skal gi bedret funksjonsnivå og livskvalitet.

For å vurdere om slik behandling er aktuell, undersøkes du av spesialist på en smerteavdeling eller nevrokirurgisk avdeling med spesialkompetanse på dette feltet.

Før du får lagt inn et varig system må du vanligvis gjennom en testperiode. Da prøver vi ut på deg et midlertidig system med pulsgenerator utenfor kroppen. Dersom testen gir deg smertelindring, og bedre funksjon og økt livskvalitet vil vi vurdere om det skal legges inn et varig system.

Viktig informasjon før operasjonen

Hvis du har feber eller føler deg syk, ta kontakt med vår avdeling snart som mulig. Vi må da finne en ny operasjonsdag.

Fastetider

Du kan ikke spise eller drikke melk de siste 8 timene før oppmøte til operasjonen. Du skal heller ikke bruke tyggegummi, røyke eller snuse.
 
Inntil 2 timer før oppmøte kan du drikke klare væsker som vann, saft, kaffe/te og brus (men ikke melk eller juice med fruktkjøtt). 

Du skal ta viktige medisiner med litt vann. Hvis du bruker insulin for diabetes må du ta kontakt med Avdeling for smertebehandling. Vanligvis skal man ikke ta medisiner mot diabetes mellitus på operasjonsdagen.

Vi kontrollerer blodsukkeret ditt før operasjonen.

 Noen medisiner kan føre til at operasjoner må utsettes. Ta kontakt med Avdeling for smertebehandling hvis det er endringer i medikamenter du bruker etter siste legekonsultasjon med lege ved smertepoliklinikken. Dette gjelder også medikamenter som kan kjøpes uten resept. Siste legenotat kan du lese på minjournal.no.

Hvis du bruker blodfortynnende medisiner (gjelder også mange betennelsesdempende medisiner) må doseringen av disse diskuteres med lege på smerteklinikken i god tid før operasjonen. 

Før operasjonen får du antibiotika for å redusere risiko for infeksjon. Hvis du ikke tåler vanlig penicillin, så må du gi beskjed til legen om dette.

Vi anbefaler at du dusjer kvelden før eller om morgenen på operasjonsdagen. La ryggen lufttørke for å unngå at du får sår. Bytt sengetøy slik at du sover i en ren seng. Ta på deg rene klær.

Du må sørge for at du har noen du kan ta kontakt med for hjelp den første kvelden og natten etter operasjonen.

Under

På operasjonsbordet ligger du på magen. Legen bruker røntgen for å kunne plassere elektroden i riktig område.  Du får lokalbedøvelse, samt beroligende og smertestillende medikamenter ved behov. For å få plassert elektroden riktig, blir systemet testet med svak strøm på operasjonsstuen. Når dette skjer vil du være våken for å kunne gi tilbakemelding om du kjenner en svak strøm i det området du har vondt i.

For å unngå at elektrodekabelen flytter på seg, festes den under huden på ryggen. Deretter trekkes elektrodekabelen til en pulsgenerator som legges under huden. Som regel plasseres den nederst på siden av ryggen.

Gjør det vondt?

Prosedyren kan være noe plagsom mens vi fører elektroden oppover ryggkanalen. Hvor lenge sårsmertene varer, varierer sterkt fra person til person (fra et par dager til noen uker). Legen diskuterer smertelindring med hver enkelt pasient, men de fleste pasienter får utskrevet resept på Arcoxia (etorikoksib) for å redusere operasjonssmerter. Vanligvis får man resept for 7 dagers bruk. Bruk 1 tablett Arcoxia fra morgenen etter operasjonen, i utgangspunktet 3 dager til sammen. Du kan fortsette å bruke til du har brukt opp denne resepten (til sammen 7 dager) hvis du fremdeles er plaget av operasjonssmerter.. 

Dersom du får økende smerter i operasjonsområdet etter 3 dager, må du kontakte oss. I helg og på kveldstid må du ta kontakt med legevakt.

Hvor lenge varer behandlingen?

Innleggelse av permanent system for ryggmargsstimulering tar ca. 1,5 time. Tid til forberedelser og oppfølging etterpå kommer i tillegg. Du må regne med å være på sykehuset i totalt fem til seks timer.

Etter

Etter operasjonen kan du spise og drikke. Deretter vil en sykepleier programmere ryggmargsstimulatoren sammen med deg.

Du skal ikke kjøre bil selv de første 24 timene etter operasjonen.

Du blir kalt inn til kontroll på Ullevål noen uker etter operasjonen. Deretter følges du opp etter 3, 6 og 12 måneder etter inoperert system. Kontrollene handler stort sett om hvordan det går med deg og eventuelt omprogrammering av systemet. Hvis du lurer du på noe knyttet til ryggmargsstimuleringssystemet du har fått operert inn, kan du ringe oss på 2302 6161. Sykepleier vil da ringe deg opp i løpet av noen dager.

Viktig informasjon om tiden etterpå

Bandasje

Det er ikke farlig om det er noe blod i bandasjen. Du får med ekstra bandasje hjem. Hvis det siver blod ut av bandasjen, setter du på ekstrabandasjen over den opprinnelige. De første to døgnene skal man unngå å ta av den tette plastikkbandasjen.

Beskytt såret med bandasje i 14 dager etter operasjonen.

 

Dusjing

Såret skal være holdes tørt og beskyttes med bandasje i 14 dager. Du kan dusje etter to dager. Fjern da bandasje etter dusjen, la det lufttørke før du legger på ny.  

Du må unngå å bade (badekar, basseng/sjø) og å være i badstue i seks uker etter at du har fått ryggmargsstimulatoren lagt inn. Dette er for å unngå infeksjoner og eventuelle problemer med såret.

Sting

Du slipper å fjerne stingene. Disse stingene løser seg opp av seg selv. La stripsene være på til de faller av selv, eller fjern etter to uker.

Soling

Dekk til arrene med plaster når du skal være i solen det første året etter operasjonen. Slik kan du forhindre skjemmende arrdannelse.  

 

Aktivitet etter inoperert ryggmargsstimulator

Du bør unngå store og raske bevegelser, som for eksempel snømåking, i fire uker etter operasjonen. Når du skal bøye deg ned, for eksempel for å knyte skolisser, bøy i knærne. Etter fire uker kan du begynne å bevege deg mer normalt. Innen et par måneder ønsker vi at du skal bevege deg helt normalt.

Hvordan du beveger kroppen din kan påvirke hvordan du kjenner ryggmargsstimuleringen, for eksempel når du beveger på hodet og ryggen. Dette er ikke farlig.

Det finnes flere leverandører med ulike systemer på markedet. Hvilket system som velges til deg avgjøres av hvilket behov du har. Levetiden til pulsgeneratoren avhenger av type generator og hvor mye strøm pasienten bruker. Vanligvis er levetiden mellom ett og fem år. Vi kan vurdere å skifte pulsgeneratoren batteriet nærmer seg tomt, hvis kriteriene for behandling fremdeles er tilstede. . Dersom du har behov for å bruke mye strøm, kan det ved senere batteriskifte være aktuelt at du i stedet får et oppladbart system.

Det er helsepersonell med spesialkompetanse som stiller inn behandlingen for ryggmargsstimulatoren. Men du kan selv justere og gjøre endringer i behandlingen hvis du trenger det. Dette gjør du ved hjelp av en fjernkontroll. Av og til kan det være aktuelt at du må komme til oss for en ny programmering.

Påvirkes ryggmargsstimulatoren?

Ryggmargsstimuleringssystemet kan ikke bli skadet av sikkerhetskontroller, butikkalarmer, mobiltelefoner og lignende.

Metalldetektorer kan reagere på ryggmargsstimulatorsystemet. Det er lurt å vise informasjonskortet før du går gjennom metalldetektorer. Dette kortet får du av oss etter operasjonen.

Sterke magnetfelt, for eksempel store høyttalere, kan påvirke stimuleringen, men skader ikke systemet. Ha alltid med deg fjernkontrollen når du skal til ukjente miljøer.

Kan jeg bruke TENS-apparat? 

TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) er et apparat som gir elektrisk strøm via klistrelapper på huden. Dette brukes av en del pasienter med smerter. Du kan fremdeles bruke TENS selv om du har fått et ryggmargsstimuleringssystem, men klistrelappene må ikke settes over batteriet til ryggmargsstimuleringssystemet

Bilkjøring

Du skal ikke kjøre bil selv de første 24 timene etter operasjonen.
Du kan ikke bruke programmer der du kjenner strømmen under kjøring. Det er fare for å få kraftig dirring ved bevegelser, for eksempel når du snur på hodet, som kan føre til farlige trafikksituasjoner.

Graviditet og ryggmargsstimulering

Ryggmargsstimuleringssystemer opereres ikke inn hvis du er gravid. Hvis du har et ryggmargsstimuleringssystem og prøver å bli gravid, kontakt avdelingen som følger deg opp med tanke på ryggmargsstimulering..

MR

Fordi det er metall i ryggmargsstimulatorsystemer er det ikke alle systemer som tillater MR-undersøkelser. Hva slags type stimulator du har, står på informasjonskortet og på fjernkontrollen din. Uansett hvilket system du har, kan du fortsatt ta CT, røntgen og ultralyd som normalt.

Noen ryggmargsstimulatorsystemer tillater MR, men da er det visse betingelser som gjelder. Har du et slikt system, ta alltid med fjernkontrollen til undersøkelsen og sett stimulatoren i MR-modus. Røntgenavdelingen har vanligvis informasjon om hvilke betingelser som gjelder, men røntgenavdelingen må få beskjed av henvisende lege hva slags modell av ryggmargsstimuleringssystem du har, samt serienummer. Dette står på implantatkortet ditt, men kan også finnes på fjernkontrolleren. Noen røntgenavdelinger har spørsmål knyttet til dette, og OUS har en teknisk prosedyre for dem her: 

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136268.

Hvis du er nødt til å ta MR med et SCS-system som ikke tillater MR, og andre typer bildeundersøkelser ikke er et alternativ, må ofte ryggmargsstimuleringssystemet bli opereret ut. Dette vurderes i så fall av helsepersonell.

Vær oppmerksom

Ved alle inngrep er det en risiko for komplikasjoner, men komplikasjoner etter operasjon for ryggmargsstimulering skjer sjeldent.

Noen komplikasjoner som kan oppstå er:

 • Sårinfeksjon: Du får antibiotika for å redusere sjansen for å få infeksjon. Noen infeksjoner er overflatiske kun i huden, mens andre kan være dype. Ved infeksjon må ryggmargsstimuleringssystemet ofte opereres ut  
 • Blødning: Hvis du går på blodfortynnende preparater, kan det være nødvendig at du endrer dosen av medisiner før inngrepet. Dette er for å redusere sjansen for blødning.
 • Smerter av systemet: Du kan få ubehag rundt festet for elektroden eller batteriet og dette kan vare i flere uker.
 • Tekniske feil: Tekniske feil kan skje, for eksempel ledningsbrudd som kan føre til at systemet slutter å virke eller at det gir ustabil stimulering.
 • Hodepine: Enkelte pasienter kan få hodepine etter inngrepet. Dette går vanligvis over etter noen dager.

Andre kirurgiske inngrep

Hvis du skal gjennomgå operasjoner og har en ryggmargsstimulator, må du informere kirurgene om det. Under operasjonene bruker de et elektrisk instrument kalt diatermi for å stoppe småblødning. For pasienter med ryggmargsstimulator kan de bruke bipolar diatermi, men det anbefales ikke å bruke unipolar diatermi (diatermiplaten festes på huden).

Ved kirurgi brukes forskjellige metoder for å lindre smerte og bedøvelse. Du kan ikke få satt inn et epiduralkateter sammen med en ryggmargsstimulator, men spinalbedøvelse er mulig.

Kontakt

Ullevål sykehus Avdeling for smertebehandling

Kontakt Avdeling for smertebehandling

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Bygg 37, Inngang B – Smertepoliklinikken, 1. etasje.

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Transport

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kaféen Espresso House.

Åpningstider:

 • Mandag til fredag: 08.00–17.00.
 • Lørdag: 10.00–14.00.

Avvik kan forekomme – se apotekets egne nettsider.

Kontakt:

Telefon: 23 20 52 00
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 10.00–16.00
 • Onsdag: 10.00–19.00
 • Lørdag og søndag: Stengt

Kontakt​

Telefon: 22 11 80 80 (sentralbordet).

Telefontiden er fra 08.30 til 16.00 (onsdag til 19.00).

E-post: seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

​Kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpnin​gstider

 • Hverdager: 07.00–23.00
 • Lørdag: 09.00–21.00
 • Søndag: Stengt

Avvik kan forekomme, sjekk nettsidene til KIWI på kiwi.no.

Kontakt​​​

Telefon: 22 46 61 11 

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, internett, TV og kjøleskap. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningsti​der

Hverdager:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: ​16.00–18.00.

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn -senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking og utsjekking

Hovedinnsjekking er etter klokken 15.00 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.00.

Kontakt

 • Telefonnummer til resepsjonen: 23 25 24 00
 • Telefonnummer til catering og møtemat: 21 60 36 17
 • Faks: 85 23 34 64 (Allotment bruk 85 23 34 65)
 • E-postadresse: resepsjon.ullevalhotell@medirest.no

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er internettilgang på de fleste byggene og sengepostene på Ullevål. Forhør deg der du skal på time, eller legges inn. Du må ha med eget datautstyr. Ansatte kan hjelper deg med kode for tilgang, hvis det kreves kode.

Biblioteket (1. etasje i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr tilbyr gratis WIFI og har fire stasjonære PC-er der du kan surfe, søke i databaser, ta utskrifter, kopiere og skanne. Her kan du også låne både faglitteratur, skjønnlitteratur, bøker og andre medier og samtidig få hjelp og søkeveiledning av våre spesialbibliotekarer.

Foto og sosiale medier

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Telefon: 23 01 55 73 og 23 01 55 79

Det er fritidsklubb i 4. etasje på Barnesenteret annenhver lørdag fra kl. 12.00–14.00. Se egne oppslag for hvilke dager.

Sykehusklovnene er fast på Ullevål hver torsdag.

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00–15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Avbestille på helsenorge.no​

Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

Ringe for å avbestille

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din.

Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Sikker kan​​al for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

​Hovedinngangen, bygg 4

Kiosken:

 • Mandag til fredag: 07.00–20.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–18.00.

Kantina:

 • Mandag til fredag 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag stengt.

Espresso House ved Kiwi Ullevål​​​

 • Mandag til fredag: 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–17.00.

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2​​​

 • Mandag til fredag: 08.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kantina på Barnesenteret, bygg 9

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé på Kreftsenteret, bygg​ 11

 • Mandag til fredag: 07.30–14.00.
 • Lørdag til søndag:  Stengt.

Kafé ved Blodbanken, bygg 25

 • Mandag til fredag: 07.30–14.30.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé i bygg 37

Blant annet holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her.

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10​

Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10

Mandag til fredag:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Hotellets kafè er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Dagligvarebutikk (Kiwi) på Ullevål sykehus

Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på dagligvarebutikken, som ligger mellom byggene 2 og 11, ved Espresso House og apoteket.

​Ullevål kiropraktorklinikk er sentralt plassert på Ullevål sykehus, i samme bygg som Espressohouse, medicaklinikken og apoteket. Klinikken kan hjelpe deg hvis du har smerter i muskel og skjelettaparatet, og har spesiell kompetanse på rygg- og nakkesmerter. Alle kiropraktorene er autorisert gjennom Helsedirektoratet.

Les mer på klinikkens egne nettsider.

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

​Postkasse på Ullevål

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4. etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider​

 • Mandag: 09.30–12.00.
 • Tirsdag til torsdag: 09.30–12.00 og 13.00–15.30.
 • Fredag: 09.30–12.00 og 13.00–15.00.

Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Sykehusvertene er frivillige som bidrar til et imøtekommende og støttende miljø for pasienter, pårørende og besøkende ved Oslo universitetssykehus.

Deres oppgave er å hjelpe og veilede besøkende og bidra til at besøket ved sykehuset blir litt lettere.

 

 • Veiledning og informasjon: Sykehusvertene hjelper besøkende med å finne frem til riktig avdeling, poliklinikk eller hvor de skal. De gir også generell informasjon om sykehusets tjenester og fasiliteter.
 • Følgetjeneste: Sykehusvertene kan følge pasienter og besøkende til ønsket destinasjon inne på sykehusområdet, spesielt hvis de har problemer med å finne frem eller har begrenset mobilitet.
 • Praktisk hjelp: Sykehusvertene tilbyr hjelp med små praktiske oppgaver, hente rullestoler eller lignende.

 

Sykehusopphold kan være stressende og overveldende, spesielt for førstegangsbesøkende. Sykehusvertene hjelper til med å skape et trygt og innbydende miljø.

 

Vil du bli Sykehusvert?

Vi trenger deg som:

 • Har ledig kapasitet på dagtid og ønsker å gjøre en frivillig innsats.
 • Vil jobbe på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Aker sykehus eller Radiumhospitalet

 

Fint å vite:

 • Sykehusvertene skal være til hjelp for pasienter og pårørende, slik at de finner frem på sykehuset. du skal blant annet ha som oppgave å følge pasienter til riktig avdeling eller poliklinikk.
 • Du kan selv avgjøre hvor ofte du vil bidra.
 • Dere vil få gratis lunsj og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 

Kontaktinformasjon:

Har du sprøsmål eller ønsker å bli sykehusvert, ta kontakt med koordinator for sykehusvertene:

E-post: sykehusvert@ous-hf.no

Telefon: 48 02 77 36.

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (byg​g 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn​.

Adres​se

Bygg 24, Kirkeveien 166, Oslo.

Åpningstider​​​​​

Tirsdag og torsdag kl 12.00–15.00 med unntak av ferieperioder og offentlige helligdager.

Omvisninger kan bestilles utenom ordinære åpningstider ved å bruke kontaktinformasjonen under. Alle må da betale gruppepris. Gruppene bør ikke overstige 15 personer, men vi kan stille med to omvisere for større grupper.

Kontaktinformasjon

Vi leser e-post og lytter til telefonsvarer når museet er bemannet tirsdager og torsdager 12.00–14.00 med unntak av ferie og helligdager. I noen tilfeller kan det ta litt tid før det kommer svar.

Velkommen ​​til museet

Samling av museumsgjenstander startet i 1933. Ved Ullevåls 50 års jubileum i 1937 ble det etablert en en utstilling i epidemipaviljong H. Neste anledning var 100 års jubileet i 1987. Da fikk museet lokaler i nordre del av epidemipaviljong B, nåværende bygg 24 der det fortsatt ligger. Bygget er fra åpningen i 1887. Den store gjenstandsamlingen er plassert etter ulike fagområder. Museet drives av pensjonister fra sykehuset på frivillig grunnlag. De siste fem årene er det etablert flere spesialutstillinger om Infeksjonsmedisinens historie, reservedelsmennesket og "Prestetjenesten i sykehuset gjennom 100 år". Det arbeides med utstillinger relatert til dialysebehandling, gastroskopi og røngtenståler i diagnostikk og behandling. 

Med andre ord, mye spennende å se!

​​Priser

Inngangsbilett:

 • 30 kr for voksen
 • 300 kr per gruppe på opptil 15 personer. For større grupper (med behov for flere omvisere) 600 kr.

Pasienter, ansatte og barn under 15 år kommer gratis inn i ordinær åpningstid.

Se også brosjyren om alle fire museene på sykehuset (PPT)

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se medicaklinikken.no for mer informasjon.