Ullevål hovedinngang i sol

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdelingen utfører spesialisert rehabilitering etter skader, alvorlige sykdommer og ved smertefulle muskel-skjelett lidelser.

Avdelingen har et utredning og rehabiliteringstilbud til pasienter med nakke, rygg og skulderlidelser og lettere traumatiske hjerneskader.

Avdelingen har en sengepost med intermediærfunksjon og fem fagseksjoner inkludert en forskningsenhet.

Lengre ned på siden under "Behandlinger" finner du mer utfyllende informasjon. Under kan du lese en kort beskrivelse av våre fagseksjoner, lese mer om rehabiliteringstilbudet ved OUS og mer om fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering.

Sengeavsnittet har åtte senger. Tverrfaglig rehabiliteringsteam bestående av lege, sykepleier og hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, nevropsykolog og logoped utfører spesialisert tidlig-rehabilitering av inneliggende pasienter ved OUS.

Målgruppene er traumatiske hjerneskader og pasienter med subaraknoidalblødninger. Pasienter med multitraumer og andre diagnosegrupper med rehabiliteringsbehov i tidlig fase kan tilbys det ved ledig kapasitet. Sengepostens tverrfaglige team bistår også i rehabiliteringsrettet virksomhet i intensiv fase.

Pasienter som har vært inneliggende ved OUS med traumatisk hjerneskade eller pasienter med subaraknoidalblødninger tilbys en poliklinisk oppfølging 6-12 uker etter skade. Oppfølgende tverrfaglig rehabilitering tilbys etter behov. Pasienter som har gjennomgått en traumatisk hodeskade, men ikke vært inneliggende ved OUS kan også henvises. På bakgrunn av et rent poliklinisk tilbud vil det primært være egnet for pasienter bosatt i Oslo regionen.

Tilbyr poliklinisk utredning av pasienter med smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet. Målgruppen er pasienter med antatt ikke inflammatoriske tilstander med behov for diagnostisk avklaring eller tverrfaglig utredning på spesialisthelsetjeneste nivå.  Poliklinikken har tverrfaglig bemanning og nært samarbeid med ortopedisk avdeling. Tilbudet er egnet for pasienter bosatt i Osloregionen og der nødvendig klinisk undersøkelse og behandlingstiltak er prøvet ut i primærhelsetjenesten.

Tilbyr poliklinisk utredning av pasienter med smertefulle tilstander i nakke og rygg. Målgruppen er pasienter med antatt ikke inflammatoriske tilstander med behov for diagnostisk avklaring eller tverrfaglig utredning på spesialisthelsetjeneste nivå.  Poliklinikken har tverrfaglig bemanning og nært samarbeid med nevrokirurgisk og ortopedisk avdeling mhp behov for operative tiltak. Tilbudet er egnet for pasienter bosatt i Osloregionen og der nødvendig klinisk undersøkelse og behandlingstiltak er prøvet ut i primærhelsetjenesten.

Poliklinikken har også et HelseIarbeid tilbud i samarbeid med NAV Oslo. Se  særskilte  kriterier for målgruppe og henvisningskriterier.

Les om Helse i arbeid ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Nevropsykologisk poliklinikk gir tilbud om utredning av nevrokognitiv status hos voksne. Først og fremst gis tilbudet til pasienter med kjente medisinske risiko, sykdom eller skade redusert/endret hjernefunksjon som ledd i øvrig utredning i spesialisthelsetjenesten.

FysMedUpdate gir en kjapp oppdatering på temaer innenfor Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR), og passer for alle med interesse for muskel- og skjeletthelse. Tematikken er rettet mot klinisk praksis og forankret i eksisterende evidensgrunnlag.

  FysMedUpdate | FysMedUpdate (podbean.com)  

Kontakt

Ekspedisjon

 • Mandag 08:30 - 14:00
 • Tirsdag 08:30 - 14:00
 • Onsdag 09:30 - 14:00
 • Torsdag 08:30 - 14:00
 • Fredag 08:30 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Telefonlinjen er stengt mellom klokken 11:00 og klokken 11:30

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Endre eller avbestille time?

Helsenorge
Dersom du ønsker å avbestille eller endre time kan du enkelt gjøre dette ved å sende en dialogmelding via Helsenorge.

eDialog

eDialog
Send elektronisk post til Oslo universitetssykehus på en sikker måte med eDialog. Denne tjenesten bør erstatte sending av e-post ved sending av sensitiv informasjon.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fysikalsk medisinsk sengepost holder til i bygg 11, 3. etasje.

Fysikalsk medisinsk poliklinikk og nakke-rygg poliklinikk holder til i bygg 6B, 1. etasje.

Poliklinisk rehabilitering etter traumatisk hjerneskade holder til i bygg 37A, 1. etasje.

Nevropsykologisk fagseksjon holder til i bygg 37A, 1. etasje.

Ullevål sykehus Bygg 6

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Bygg 37 inngang A som er et murbygg i fem etasjer med balkonger helt i enden.

Ullevål sykehus Bygg 37A

Kirkeveien 166

0450, Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.