Ekspertsykehuset

Kan kynureninsyre bremse utvikling av Alzheimers sykdom?

En norsk studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Alzheimer’s and Dementia har undersøkt nivåene av betennelsesmarkører i ryggmargsvæsken til pasienter rammet av Alzheimers sykdom sammenlignet med friske eldre. Studien viser at hos pasienter med høyere nivåer av kynureninsyre utviklet sykdommen seg langsommere.

En hånd som holder i en tegnet hjerne. Hjernen inneholder en opplyst puslespillbrikke.
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

​Tekst: Anne-Brita Knapskog, overlege, fag og forskningsleder ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: privat og Shutterstock.

Alzhei​​​mers sykdom​​​

Demens er et syndrom forårsaket av sykdommer som fører til kognitiv svikt, endret atferd og sviktende egenomsorg. Alder er den sterkeste risikofaktor for demens. 

Bilde av Anne-Brita Knapskog

Anne-Brita Knapskog. Foto: Privat

I Norge lever det i dag i overkant av 100 000 personer med demens og forekomsten vil øke betydelig i årene som kommer i takt med at andelen eldre øker. Demens er en stor påkjenning for den som rammes men også for pårørende og for samfunnet for øvrig.

Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens og fører til en rekke ulike forandringer i hjernen. Nervene og blodårene skades, immunsystemet aktiveres og det dannes proteinavleiringer. 

Å utvikle legemidler til bruk mot Alzheimers sykdom har dermed vist seg å være svært krevende, og de siste 20 årene har vært preget av mange mislykkede utprøvinger. 

De siste to årene har det derimot kommet noen lovende legemidler, men foreløpig er ingen av disse godkjent i Europa.

Betennelsesforandringer i hjernen​​ ved Alzheimers sykdom​

I vår studie har vi i over ti år samlet prøver av spinalvæsken fra pasienter som undersøkes for mistanke om demens. Pasientene er undersøkt ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital. 

I samarbeid med Bevital i Bergen, har vi nå analysert spinalvæsken og sammenlignet med spinalvæske (ryggmargsvæske​) fra en gruppe friske eldre uten demens. 

Vi har fokusert på en gruppe metabolitter som kalles kynureniner som både kan være skadelige (nevrotoksiske) og beskyttende (nevroprotektive) for hjernecellene. I spinalvæsken til pasienter med Alzheimers sykdom fant vi høyere konsentrasjoner av de beskyttende metabolittene (spesielt kynureninsyre) sammenlignet med kontrollene. 

Hos pasienter med høye verdier, utviklet også sykdommen seg saktere. Vi tror at kynureninsyre-nivåene stiger ved økt betennelse i hjernen som en kompensatorisk effekt for å motvirke mer skade. 

Kynureninsyre påvirker reseptorer som er viktig for kognisjon. Disse reseptorene kan være mulig å påvirke med medisiner. Funnet er spennende da kynureninsyre kan være et lovende terapeutisk mål ved utvikling av nye medisiner mot Alzheimers sykdom.

​Les mer​​

Sist oppdatert 07.08.2023