Geriatrisk avdeling

Avdelingen har aktivitet på Aker og Ullevål, med ansvar for tilbud til pasienter i hovedsak innenfor fagområdene akuttgeriatri, rehabilitering, dagbehandling og poliklinikk, avansert demensbehandling og CFS/ME. 

Avdelingens spisskompetanse er utredning og behandling av komplekse helseproblemer, demens og rehabilitering. Vi har lokalsykehusansvar for OUS sitt opptaksområde. Hukommelsesklinikken tar imot henvisninger fra hele landet. CFS/ME-senteret har en regional poliklinikk, samt en regional og en nasjonal seng.

Avdelingsleder er Nina Bjørgill Tallaksen.

 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Geriatrisk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter